Fondskursus - Erhvervsdrivende fonde

Bliv opdateret på aktuelle emner og få styrket din faglige viden inden for fondsret, regnskab og skat med et kursus hos PwC.

Har du et behov for at blive ajour med de nye trends og regler om erhvervsdrivende fonde? Det kan være, fordi du er ny inden for fondsverdenen, du sidder i en fondsbestyrelse eller -direktion, eller fordi du er administrator.

PwC har sammensat et kursus, der hjælper dig godt på vej i en foranderlig fondsverden. Reglerne for erhvervsdrivende fonde er et regelsæt, der har ændret sig betydeligt i de senere år, og som fortsat udvikler sig via praksis fra Erhvervsstyrelsen.

På kurset får du indsigt i reglerne for erhvervsdrivende fonde og praktisk viden om bestyrelsesarbejdet i en fond. Samtidig drøfter vi en lang række fokusområder, som vi erfaringsmæssigt ved, skaber udfordringer i erhvervsdrivende fonde.

Kurset giver dig viden om de udvalgte emner, som du kan anvende i praksis. Ved deltagelsen får du også mulighed for at møde kollegaer fra forskellige fonde, som du kan netværke og dele erfaringer med.

Udbytte

På kurset vil du blive opdateret på aktuelle emner og få styrket din faglige viden inden for områderne:

 • Fondsret - fokus på bestyrelsens arbejde, ansvar og pligter

 • Regnskab og årsregnskabsloven

 • Skat og fondsbeskatningsloven.

Afholdelser

Husk, at du kan afmelde dig kurset uden beregning helt frem til fem uger før kursusafholdelse. Du kan naturligvis også flytte til et senere kursus eller give din plads til en kollega.

Mød Henrik Steffensen som underviser på kurset

Playback of this video is not currently available

0:26

Indhold

Med udgangspunkt i bestyrelsens forskellige arbejdsopgaver over et år vil vi bl.a. behandle:

Fondsret

 • Fondens tosidede formål - hvordan påvirker det arbejdet i bestyrelsen?
 • Bestyrelsens rettigheder og pligter
 • Formandens rolle
 • Beslutninger, habilitet/inhabilitet og uenigheder
 • Vederlag til bestyrelse og direktion
 • Ekstraordinære dispositioner
 • Erstatnings- og strafansvar
 • Anbefalinger om god fondsledelse
 • Uddelinger – hvordan tilrettelægges det praktisk indenfor rammerne af loven.

Regnskab og årsregnskabsloven

 • Årsregnskabet generelt
 • Præsentation i årsregnskabet af:
  • Uddelinger
  • Uddelingsrammen
  • Ændringer af grundkapital
  • Nærtstående parter
  • Ledelsesvederlag.
 • Rapportering om:
  • Uddelingspolitik
  • God fondsledelse
  • Øvrige forhold.

Skat og fondsbeskatningsloven

 • Uddelinger, skattemæssigt perspektiv:
  • Skattemæssige hensættelser
  • Efterbeskatning
  • Successive uddelinger.
 • Konsolideringsfradrag
 • Realisations- og lagerprincippet
 • Lagerbeskatning af investeringsejendomme
 • Indberetningsforpligtelser:
  • Indberetning af uddelinger
  • Selvangivelse.

Målgruppe

Kurset henvender sig til bestyrelser, direktioner, ledende medarbejdere og administratorer.

SR-timer

Kurset svarer til 8 timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorer.

Kontakt os

PwC's Academy

Spørgsmål og vejledning, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC