Landbrug m.m.

Afgiftsvejledningen

Elektricitet anvendt til landbrug m.m.

Virksomheder inden for jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug eller pelsdyravl, som anvender elektricitet til dette formål, kan få godtgjort elafgift efter de almindelige regler. Se afsnittet ”Elektricitet” samt bilag 1.

Brændsler anvendt til landbrug m.m.

For energiforbrug inden for ovenstående typer erhverv nedsættes godtgørelsen af energiafgiften for forbrug til procesformål med en mindre procentandel, se bilag 4.

Der bør foretages en konkret vurdering af, hvorvidt en virksomheds aktiviteter kan henføres til en af ovenstående typer erhverv.

Motorbrændstof anvendt til landbrug m.m.

Virksomheder, der har momspligtige aktiviteter inden for landbrug m.m., er omfattet af specielle regler i forhold til godtgørelse af energiafgifter på motorbrændstof.

Dette medfører, at disse landbrugsvirksomheder m.m. kan få godtgjort energiafgiften på motorbrændstof efter særlige regler, der gælder for landbrugssektoren m.m. Disse virksomheder kan dog ikke få godtgjort afgifter på motorbrændstof, der er anvendt i fx personbiler og lastbiler. 

Virksomhederne kan ikke få godtgjort CO2-afgift, svovlafgift og NOx-afgift af energiprodukter, der anvendes som motorbrændstof.


Oversigter over godtgørelse og satser

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Michael Troelsgaard

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Christian Bering Morsø Windberg

Christian Bering Morsø Windberg

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 2426 5534

Følg PwC