NOx-afgift

Afgiftsvejledningen

Udledning af NOX

Der skal betales NOX-afgift af brændsler, hvor der ved forbrænding sker udledning af NOX (NO2-ækvivalenter) til luften. Størstedelen af udledningerne af NOX kommer fra forbrænding af fossile brændstoffer som fx naturgas og afbrænding af biomasse, som eksempelvis sker i en række forskellige produktionsprocesser.

Registrering for NOX-afgift og måling af udledningen af NOX

Energi- og affaldsanlæg samt industrianlæg med en indfyret effekt på mere end 10 MW, der forbrænder kvælstofholdige produkter, skal som udgangspunkt registres for NOX-afgift hos Skattestyrelsen. Disse virksomheder skal foretage måling af udledningen af NOX til luften og betale NOX-afgift på baggrund af den udledte mængde, se bilag 8. 

Målergrænsen på 10 MW er dog kun gældende, hvis en lignende målergrænse skal overholdes efter Miljøstyrelsens regler.

Standardsatser og ingen måling af udledningen af NOX

Hvis virksomheder ikke foretager (og ikke skal foretage) måling af den udledte mængde NOX, betales NOX-afgiften ud fra standardsatser på de enkelte brændsler, se bilag 8. 

Godtgørelse af NOX -afgift

Virksomheder kan normalt ikke få godtgjort NOX-afgift. 

Virksomheder, der igennem røgrensning eller ved andre tekniske tiltag foretager en reduktion af deres udledning af NOX, kan dog anmode om at få godtgjort en del af NOX-afgiften.


Oversigter over godtgørelse og satser

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Michael Troelsgaard

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Christian Bering Morsø Windberg

Christian Bering Morsø Windberg

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 2426 5534

Følg PwC