Overskudsvarme

Afgiftsvejledningen

Elbaseret overskudsvarme

Overskudsvarmeafgiften på elbaseret overskudsvarme er fjernet. Dette skyldes, at virksomheder kan få godtgjort elafgiften af forbruget af elektricitet efter samme satser, uanset om virksomheden anvender elektriciteten til procesformål, rumvarme, komfortkøling eller opvarmning af vand. 

Virksomheder skal ikke længere betale overskudsvarmeafgift af elbaseret overskudsvarme fra fx datacentre, produktionsmaskiner mm., som udnyttes til ikke-procesformål. 

Brændselsbaseret overskudsvarme

Virksomheder skal betale afgift af overskudsvarme, der er baseret på brændsler, når overskudsvarme fra procesformål udnyttes via særlige installationer til rumvarme, opvarmning af vand eller komfortkøling. Det gælder fx varme og vand fra procesformål, der nyttiggøres i rør- og radiatorsystemer til rumopvarmning eller opvarmning af vand. Der er således tale om overskudsvarme fra en produktionsproces, som efterfølgende udnyttes til ikke-procesformål. Der skal betales overskudsvarmeafgift hele året, uanset om overskudsvarmen sælges eller udnyttes internt. Afgiftssatsen fremgår af bilag 7. 

Udnyttelse af overskudsvarme i samme rum, som varmen produceres i

Virksomheder skal ikke betale afgift af overskudsvarme, som stammer fra procesformål, motorer eller køleanlæg, når varmen umiddelbart anvendes til opvarmning af det samme rum, som varmen produceres i. 

Betaling af overskudsvarmeafgift

Virksomhedernes betaling af overskudsvarmeafgift sker ved at afgiften af overskudsvarme modregnes i den afgift, som virksomhederne kan få godtgjort. Afgiftssatsen fremgår af bilag 7.

Overskudsvarmeafgiften 

Der skal afregnes overskudsvarmeafgift, hvis overskudsvarmen anvendes internt eller sælges. Afgiftssatsen fremgår af bilag 7. 

Som noget nyt er det muligt at opnå afgiftsfritagelse for salg af overskudsvarme, hvis virksomheder deltager i en energieffektiviseringsordning, og dermed forpligter sig til at opfylde visse energieffektiviseringstiltag. Ordningen administreres af Energistyrelsen. Bemærk, at denne regel kun gælder ekstern udnyttelse (salg) af overskudsvarme.  

Når overskudsvarme leveres vederlagsfrit, er det desuden muligt at overvælte indbetalingen af overskudsvarmeafgiften til køber, som herefter skal indbetale overskudsvarmeafgiften til Skattestyrelsen. Dette er muligt, når der er indgået en aftale herom med køber.


Oversigter over godtgørelse og satser

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Michael Troelsgaard

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Christian Bering Morsø Windberg

Christian Bering Morsø Windberg

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 2426 5534

Følg PwC