Svovlafgift

Afgiftsvejledningen

Udledning af svovl

Der skal betales svovlafgift af brændsler, hvor der ved forbrænding sker udledning af svovl til luften. Der skal alene betales afgift af brændsler med et svovlindhold på over 0,05 %. Omfattet af afgiftspligten er bl.a. kul- og mineralolieprodukter, affald, halm, træpiller med et svovlholdigt bindemiddel og andre brændsler, der har et svovlindhold på over 0,05 %.

Afgiftssatsen

Afgiftssatsen afhænger af produktet og kan beregnes efter produktets vægt, indholdet af svovl i brændslet eller af den mængde svovl, der rent faktisk udledes ved forbrænding af produktet, se bilag 6.

Godtgørelse af svovlafgift

Virksomheder kan normalt ikke få godtgjort svovlafgiften. Hvis der sker binding af svovl, kan virksomhederne dog få godtgjort en andel af svovlafgiften.

Virksomheder, der forbruger kul- eller olieprodukter til energitunge processer, kan i visse tilfælde opnå et særligt bundfradrag ved beregning af svovlafgiften.


Oversigter over godtgørelse og satser

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Michael Troelsgaard

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Følg PwC