Bliv klar til NIS2-direktivet for den offentlige sektor

Få styr på de kommende krav til nationale cyberberedskaber for offentlige myndigheder i Danmark. I denne webcast kan du høre både CFCS' og PwC's vinkel på kravene.

Er din organisation klar til at leve op til kravene til beredskab og robusthed fra EU’s NIS2-direktiv? Og har I lagt en plan for, hvordan organisationen vurderer beredskabskapaciteten?

Den 1. udgave af det europæiske net- og informationssikkerhedsdirektiv (NIS-direktivet) blev vedtaget i 2016, og har været gældende ret i Danmark siden 2018. NIS-direktivet stiller krav til medlemsstaternes cyber- og informationssikkerhed, herunder at der skal være en national cyber- og informationssikkerhedsstrategi og et national kontaktpunkt for cybersikkerhedshændelser. Det gældende direktiv dækker følgende samfundskritiske sektorer: Energi, Transport, Bankvæsen, Finansielle markedsinfrastrukturer, Sundhed, Drikkevandsforsyning og distribution, samt Digital infrastruktur. NIS-direktivet er bl.a. implementeret med en række konkrete initiativer i Danmarks nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi.

EU-kommissionen har i december 2019 fremsendt forslag til NIS2, der udvider omfanget af sektorer til offentlige myndigheder og bl.a. stiller øgede krav til beredskab og robusthed.

I denne webcast kan du møde Chef for Policy i Center for Cybersikkerhed (CFCS), Eva Leisner, som gennemgår forslaget til NIS2, og hvad de kommende krav til nationale cyberberedskaber særligt får af betydning for offentlige myndigheder i Danmark. CFCS indgår i kredsen af statslige myndigheder, som arbejder med NIS og NIS2 i Danmark.

Hør også konkrete forslag af PwC’s cyber-specialist, Thomas Kristmar, til hvordan din organisation kan vurdere jeres beredskabskapacitet og dermed forberede jer bedst muligt til, når kravene træder i kraft.

Download præsentationen fra webcasten

 

Playback of this video is not currently available

57:58

NIS2-direktivet for den offentlige sektor

Kontakt os

Thomas Kristmar

Director, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 3945 9860

Følg PwC