EBA offentliggør rapport om implementering af retningslinjer for produkttilsyn og governance

08/07/19

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) udarbejdede i 2015 retningslinjer for produkter rettet mod det finansielle detailmarked. Med retningslinjerne ønskede EBA at styrke forbrugerbeskyttelsen og adressere de fejl i produkter og salg til forkerte målgrupper, som blev observeret i banksektoren på daværende tidspunkt. Retningslinjerne trådte i kraft i januar 2017 og skal ses i sammenhæng med de øgede krav til forbrugerbeskyttelse, der i disse år bliver stillet til finansielle virksomheder.

Rapporten fra juli 2019 identificerer en række forslag til god praksis i forhold til retningslinjerne. En af hovedkonklusionerne er, at der i mange tilfælde fortsat er store forskelle landene i mellem, på hvordan retningslinjerne bliver anvendt. Helt konkret angiver rapporten også, at der i mange tilfælde på tværs af landene er for lidt fokus på brugeren af produktet og dennes behov. Der må på den baggrund forventes yderligere implementeringstiltag fra EBA.

Hos PwC står vi klar til at hjælpe jer, såfremt I har spørgsmål om produkttilsyn og governance for jeres virksomhed.

Læs mere om rapporten

Læs EBA-retningslinjerne fra 2015

Kontakt os

Tobias Søttrup

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 3520

Helle Dreyer

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3212

Følg PwC