Fokus på klimaforandringer i Finanstilsynets rapport

13/02/20

Finanstilsynet har offentliggjort sin halvårlige rapport for den finansielle stabilitet og for virksomheder under tilsyn. Rapporten gennemgår og vurderer en række risici og betydningen for virksomheder under tilsyn. Klimaforandringer er her medtaget som en af de væsentligste risici. Dette er helt nyt punkt i rapporten, og det afslører Finanstilsynets fokus på området.

Finanstilsynet fastslår, at klimaforandringerne kan få betydning for den finansielle stabilitet både i form af fysiske- og transitionsrisici.

Ud over de almindelige risici såsom ekstremt vejr, kraftige vandstigninger, nedbrydelse af økosystemer og biodiversitet, undersøger Finanstilsynet også de risici, som er forbundet med overgangen til et mere bæredygtigt system. Hertil bemærkes omdømme- og investorrisici, idet der ved indførelse af klimavenlige produkter er tilknyttet en risiko for greenwashing.

Greenwashing dækker over tiltag, som udnytter den økonomiske gevinst, der kan opnås ved at tilbyde løsninger, som giver et indtryk af bæredygtighed uden reelt at være det.

Finanstilsynet vil styrke sin indsats på området for greenwashing. Finanstilsynets hensigt er at stille krav om:

  1. at de finansielle markedsaktører skal udarbejde due diligence-statements om, hvordan de arbejder med bæredygtighed
  2. skærpet og konkret dokumentation til finansielle produkter, der promoverer bæredygtighed.

Rapportens afsnit om klima skal ses i forlængelse af Finanstilsynet notat fra december 2019.

Hos PwC står vi klar, hvis du har spørgsmål om, hvordan den øgede opmærksomhed på klimaområdet vil påvirke din virksomhed.

 

Kontakt os

Helle Dreyer

Partner, Financial Services Risk & Compliance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3212

Tobias Søttrup

Director, Financial Services Risk & Compliance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3520

Følg PwC