Henrik Steffensen

Henrik Steffensen

Global IFRS-partner, PwC Denmark

Henrik Steffensen er partner og leder af PwC’s revisions- og regnskabsfaglige afdeling.

Henriks ekspertise omfatter rådgivning om IFRS, årsregnskabsloven, selskabslovgivning, erhvervsdrivende fonde, bogføringsloven, køb og salg af virksomheder og offentlig regnskabsaflæggelse. Hans kunder omfatter store og mellemstore virksomheder inden for både den private og offentlige sektor.

Henrik er også faglig ansvarlig for PwC’s kursusvirksomhed inden for revisions- og regnskabsmæssige forhold, herunder SR update, Navigating IFRS og årsregnskabsloven i praksis.

Netværk
 • Medlem af PwC’s globale IFRS netværk med særligt fokus på indtægtsindregning, pensionsforpligtelser, hensatte forpligtelser og præsentation af resultatopgørelser.
 • Medlem af bestyrelsen i Dansk Forening for Selskabsret.
 • Medlem af Selskabsretsgruppen nedsat af FSR – danske revisorer.
Udgivelser
 • Årsregnskabsloven med kommentarer.
 • Bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelserne – en lovkommentar.
 • Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS.
 • Transaktioner i selskaber – regnskab, selskabsret og skat.
 • Knæk en årsrapport.
 • Diverse artikler om regnskabsvæsen, bogføring og selskabsret.
Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Henrik, hvis du har brug for rådgivning og sparring om IFRS og regnskab.

Kontaktinformation

Tlf: 3945 3214

E-mail

Erfaring

 • Alle typer brancher i den private og offentlige sektor

Særlig indsigt i

 • IFRS
 • Årsregnskabsloven
 • Selskabslovgivning
 • Bogføringsloven
 • Køb og salg af virksomheder
 • Off. regnskabsaflæggelse

Kundetyper

 • Store og mellemstore virksomheder
Følg PwC