Henrik Steffensen

Erfaring

Alle typer brancher i den private og offentlige sektor

Særlig indsigt i

IFRS
Årsregnskabsloven
Selskabslovgivning
Bogføringsloven
Køb og salg af virksomheder
Off. regnskabsaflæggelse

Kundetyper

Store og mellemstore virksomheder

Henrik Steffensen er partner og leder af PwC´s revisions- og regnskabsfaglige afdeling.

Henriks ekspertise omfatter rådgivning om komplekse IFRS problemstillinger, årsregnskabsloven, selskabslovgivning, bogføringsloven, køb og salg af virksomheder og offentlige regnskabsaflæggelse. Hans kunder omfatter store og mellemstore virksomheder inden for både den private og offentlige sektor.

Henrik er også faglig ansvarlig for PwC´s kursusvirksomhed inden for revision- og regnskabsfaglige forhold, herunder SR Update og Navigating IFRS.
 

Netværk

  • Medlem af PwC´s globale IFRS netværk, med særligt fokus på indtægtsindregning, pensionsforpligtelser, hensatte forpligtelser og præsentation af resultatopgørelser
  • Medlem af Selskabsgruppen nedsat af FSR – danske revisorer

Udgivelser

  • Årsregnskabsloven med kommentarer
  • Bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelserne – en lovkommentar
  • Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS
  • Diverse artikler om regnskabsvæsen, bogføring og selskabsret

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Henrik, hvis du har brug for rådgivning og sparring om IFRS og regnskab.