Henrik Steffensen

Henrik Steffensen

Partner, leder af Accounting Advisory Services, PwC Denmark

Henrik Steffensen er partner og leder af PwC’s faglige afdeling, der dækker Capital Markets and Accounting Advisory Services og Corporate Reporting Services.

Henriks ekspertise omfatter rådgivning om IFRS, årsregnskabsloven, selskabslovgivning, erhvervsdrivende fonde, bogføringsloven og køb og salg af virksomheder. Hans kunder omfatter store og mellemstore virksomheder.

Netværk
 • Medlem af PwC’s globale IFRS netværk med særligt fokus på indtægtsindregning, pensionsforpligtelser, hensatte forpligtelser og præsentation af resultatopgørelser.
 • Medlem af bestyrelsen i Dansk Forening for Selskabsret.
 • Medlem af Selskabsretsgruppen nedsat af FSR – danske revisorer.
 • Medlem af Regnskabsrådet under Erhvervsstyrelsen.
 • Medlem af Justitsministeriets arbejdsgruppe vedrørende ny lovgivning om ikke-erhvervsdrivende fonde.
Udgivelser
 • Årsregnskabsloven med kommentarer.
 • Bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelserne – en lovkommentar.
 • Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS.
 • Transaktioner i selskaber – regnskab, selskabsret og skat.
 • Knæk en årsrapport.
 • Diverse artikler om regnskabsvæsen, bogføring og selskabsret.
Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Henrik, hvis du har brug for rådgivning og sparring om IFRS og regnskab.

Kontaktinformation

Tlf: 3945 3214

E-mail

Erfaring

 • Alle typer brancher i den private og offentlige sektor

Særlig indsigt i

 • IFRS, Årsregnskabsloven, Selskabslovgivning, Bogføringsloven, Køb og salg af virksomheder, Off. regnskabsaflæggelse

Kundetyper

 • Store og mellemstore virksomheder
Følg PwC