Årsregnskabsloven (ÅRL)

De fleste danske virksomheder aflægger regnskab i henhold til årsregnskabsloven. Jo større din virksomhed er, desto strammere og mere vidtgående krav er I underkastet. Kontakt vores regnskabsspecialister til højre for at få assistance med jeres regnskab.

Brug vores erfaring med årsregnskabsloven til din fordel

Vi har stor erfaring med årsregnskabsloven. Brug os som din sparringspartner når regnskabsbestemmelser skal vurderes i forhold til din virksomhed, f.eks.:

 • Virksomhedsovertagelser, værdiansættelse m.m.
 • Indregning af indtægter
 • Finansielle instrumenter, sikringsforhold, oplysninger m.m.

Tjekliste og modelregnskab

PwC's regnskabstekniske tjekliste er udarbejdet på grundlag af årsregnskabsloven af 7. juni 2001 med efterfølgende ændringer.

Tjekliste til Årsregnskabsloven, inkl. brugervejledning

PwC's regnskabstekniske tjekliste er udarbejdet på grundlag af årsregnskabsloven af 7. juni 2001 med efterfølgende ændringer.

Download vores Excel tjekliste

Ved anvendelse af tjeklisten skal der indledningsvis indtastes oplysninger om virksomheden, herunder hvilken regnskabsklasse virksomheden skal følge, om der udarbejdes koncernregnskab mv.

Hjælpetekster ud for de enkelte regnskabsklasser uddyber regnskabsklassernes afgrænsning. På baggrund af disse data genereres en virksomhedsspecifik regnskabstjekliste ved at trykke på knappen ”Lav tjekliste” i nederste højre hjørne. Frivillig udarbejdelse af koncernregnskab efter reglerne for regnskabsklasse B, jævnfør årsregnskabslovens § 113, er ikke omfattet af tjeklisten.

Tjeklistens systematik

Ved udarbejdelsen af tjeklisten er det valgt at gengive hovedindholdet af årsregnskabslovens bestemmelser. Fortolkninger af lovtekst og regnskabsvejledninger er ikke anført. For fortolkningsbidrag henvises til andet materiale, herunder PwC’s Regnskabshåndbog.

Tjeklisten er opbygget, således at alle punkter skal besvares med opfyldt, ikke opfyldt eller N/A. Delkrav, som besvares samlet, er skraveret med gråt, således at der for hvert punkt alene skal gives ét samlet svar. Der skal højreklikkes for at svare.

Træk en rapport og få et nemt overblik

Når tjeklisten er udfyldt trykkes på knappen ”Generer rapport" i øverste venstre hjørne, hvorved man får overblik over de regnskabstekniske krav, hvortil der er svaret ”Ikke opfyldt”, ”Opfyldt” eller ”N/A”. ”Ikke opfyldte krav” begrundes specifikt og fx med at forholdet ikke er væsentligt.

Tjeklistens struktur

PwC’ regnskabstekniske tjekliste har følgende struktur:

 1. Ledelsespåtegning
 2. Revisionspåtegning
 3. Grundlæggende forudsætninger
 4. Ledelsesberetning
 5. Anvendt regnskabspraksis
 6. Resultatopgørelse
 7. Balance
 8. Pengestrømsopgørelse
 9. Noter, herunder egenkapitalopgørelse
 10. Koncernregnskab

Modelregnskab til Årsregnskabsloven

Få inspiration til dit regnskab eller din årsrapport eller kontakte os og få sparring.

Download modelregnskab og tjeklister

Deltag i kursus om praktisk brug af årsregnskabsloven

Vær med når PwC afholder et praktisk orienteret kursusforløb, der fører dig igennem mange af de regnskabsmæssige problemstillinger, der i praksis opstår i forbindelse med regnskabsaflæggelse efter den danske årsregnskabslov.
Læs mere om kurset i årsregnskabsloven

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om de opgaver, vi har løst med vores kunder? Med kontorer i hele landet, og store erfaringer med udformning af årsregnskaber til virksomheder af alle størrelser, kan vi give dig den rette rådgivning. Udfyld kontaktformularen og få et uforpligtende møde med en af vores revisionseksperter.

Kontakt os

Henrik Steffensen

Partner, leder af Accounting Advisory Services, PwC Denmark

Tlf: 3945 3214

Jan Fedders

Global IFRS-partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9101

Følg PwC