Henrik Trangeled Kristensen

Henrik Trangeled Kristensen

Partner, Assurance, statsaut. revisor, PwC Denmark

Henrik Trangeled Kristensen er partner på kontoret i Aarhus hvor han indgår i kontorets ledergruppe. Endvidere er Henrik leder af PwC’s danske faggruppe for virksomheder inden for handel, forbrugsgoder og konsumvarer.

Henriks ekspertise omfatter revision og rådgivning om IFRS, US GAAP, børsforhold, prospekter, risk management, interne kontroller, generationsskifte, management buy-out, aktieaflønning af ledende medarbejdere, strukturtilpasning, styrkelse af kapitalberedskab, køb og salg af virksomheder samt værdiberegninger.

Hans kunder består af store og mellemstore ejerledede virksomheder med udenlandske aktiviteter, særligt inden for handel, forbrugsgoder og konsumvarer samt software.

Netværk

 • Leder PwC's danske faggruppe for handel, forbrugsgoder og konsumvarer
 • Ekstern lektor ved Aarhus Universitet, Business and Social sciences

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Henrik, hvis du har brug for revision samt rådgivning og sparring inden for handel, forbrugsgoder og konsumvarer.

Kontaktinformation

Tlf: 8932 5662

E-mail

Erfaring

 • Virksomheder inden for handel
 • forbrugsgoder og konsumvarer samt software

Særlig indsigt i

 • Revision
 • IFRS
 • US GAAP
 • Børsforhold
 • Prospekter
 • Risk Management
 • Interne kontroller
 • Generationsskifte
 • Management buy-out
 • Aktieaflønning
 • Strukturtilpasning
 • Kapitalberedskab
 • Køb og salg af virksomheder
 • Værdiberegning

Kundetyper

 • Store og mellemstore ejerledede virksomheder med udenlandske aktiviteter
Følg PwC