Regnskabsmæssig rådgivning

Regnskabsbekendtgørelserne og de internationale regnskabsregler, IFRS (International Financial Reporting Standards), kan være en stor udfordring for både ledelse og medarbejdere. Reglerne er omfattende og komplicerede og ofte meget vanskelige at fortolke, når konkrete problemstillinger skal løses.

Vi har samlet værktøjer i form af modelregnskaber og regnskabstjeklister, der er relevante for finansielle virksomheder. Du finder beskrivelse af tjeklisterne og modelregnskaberne herunder.

Kontakt os

Ring til os eller udfyld kontaktformularen på en af vores eksperter øverst til højre, så kontakter vi dig.

Download tjeklister og modelregnskaber

Download bankbogen

Årsrapport efter Regnskabsbekendtgørelsen for kreditinstitutter

Overhold alle kravene til præsentation og noter i årsrapporter aflagt efter Regnskabsbekendtgørelsen for kreditinstitutter og de yderligere oplysningskrav, der findes andetsteds i lovgivningen. Den omfatter pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber.

Herudover kan du hente inspiration i ”Bankbogen”, der giver overblik og viden i relation til Lov om finansiel virksomhed, regnskab, selskabsskat, moms og afgifter.

Gå til download af tjeklister her

View more

Tjeklisten til Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber

Overhold alle kravene til præsentation og noter i årsrapporter aflagt efter Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og de yderligere oplysningskrav, der findes andetsteds i lovgivningen. Tjeklisten omfatter forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser samt forsikringsholdingvirksomheder og finansielle holdingvirksomheder.

Gå til download af tjeklister her

View more

Årsrapport efter IFRS

Overhold de aktuelle krav til alle noter i IFRS årsrapporten. Tjeklisten gælder for alle årsrapporter og indeholder også en separat sektion med oplysningskravene i de standarder, der først træder i kraft på et senere tidspunkt. Så hvis du vælger at førtidsimplementere standarder, kan du også benytte den.

Gå til download af tjeklister her

View more

Supplerende krav for kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber m.v.

Børsnoterede pengeinstitutter skal i henhold til Bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed overholde supplerende formelle krav og oplysningskrav, når de aflægger årsrapport efter IFRS.

Gå til download af tjeklister her

View more

Kontakt os

Henrik Steffensen

Global IFRS-partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3214

Jan Fedders

Global IFRS-partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9101

Følg PwC