Revision af finansiel virksomhed

Den finansielle sektor vil også fremover stå over for store regulative ændringer.

I ”Financial Services” (FS) har vi samlet mere end 130 højt specialiserede medarbejdere inden for revision og rådgivning af finansielle virksomheder, heraf udgør ca. 50 revisorer.

Vi har i PwC 12 revisorer, der er certificerede til pengeinstitutter, og 9 revisorer, der er certificerede til at påtegne regnskaber for forsikringsselskaber. Heraf er 4 revisorer certificeret til begge områder.

Vi har et fagligt stærkt og kompetent team med betydelig erfaring fra finansielle virksomheder, som kan bidrage til en effektiv og værdiskabende revision.

Vi et af de firmaer i Danmark med absolut flest certificeringer, hvilket vi kun kan opretholde, fordi vi har en stor markedsandel i relation til finansielle virksomheder.

Vi vedligeholder og udvikler løbende den viden og know-how, som du som kunde nyder godt af. Vores arbejdsmetoder og værktøjer er gennemarbejdede, altid ajourførte i forhold til lovgivningskrav og bruges dagligt på alle vores revisioner, lokalt såvel som globalt.

Netop ressourcerne gør, at du hos os finder en række ekspertiseområder inden for revision af finansielle virksomheder, der tilfører din virksomhed værdi.

Men det vigtigste er nok, at vi kan tilføre din årsrapport den troværdighed, som vores påtegninger og erklæringer indebærer.

Kontakt os

Ring til os eller udfyld kontaktformularen på en af vores eksperter, så kontakter vi dig. 

Kontakt os

Per Rolf Larssen

Partner, Financial Services Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3487

Jesper Otto Edelbo

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9275

H.C. Krogh

Partner, Financial Services, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 9611 1810

Følg PwC