Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Finansiel myndigheds- og ledelsesrapportering

De seneste mange år har været præget af en række af nye rapporteringskrav, der tydeligt har påvirket sektoren. Samtidig stiller ledelsen og bestyrelsen stadig større krav til løbende opdateret rapportering på indtjening, omkostninger, compliancekrav, eksponeringer mv. Vi oplever at der er et stadig større behov for ressourcer til at levere den nødvendige rapportering, og at kvalitetskravene til de underliggende data øges.

Mange nye krav har ofte afstedkommet halve løsninger med tilhørende manuelle processer eller løsninger der er udviklet i siloer, og fælles er at myndigheds- og ledelsesrapportering er en opgave, der tager lang tid at udvikle og vedligeholde. Ofte betyder en mangelfuld afstemning mellem de forskellige rapporteringsområder, at en væsentlig efterbehandling er nødvendig.

Ofte kommer data fra mange forskellige systemer og kilder, der hver bidrager med deres del af datagrundlaget. Der kan være overlappende systemer, hvor den indbyrdes afstemning vanskeliggøres af forskellige datastrukturer og nøgler. Endeligt opstår der ofte udfordringer, når et system skiftes ud, og da er det vigtigt at sikre, at den underliggende databehandling og rapportering kan serviceres, så det nye system bliver integreret i det eksisterende setup.

De behov vi normalt møder fra virksomheder er, at:
  • rapporteringen skal være opdateret dagligt
  • data skal være konsistent på tværs af rapportering
  • manuel efterbehandling skal minimeres
  • data skal være sporbare til kilden
  • der skal være mulighed for ad hoc analyse baseret på grunddata
  • et nyt system skal integreres i et eksisterende kompliceret setup.

I PwC har vi stor erfaring med at opbygge rapporteringsløsninger, hvor hver del i processen bliver automatisk afstemt, så behovet for efterbehandling minimeres. Vi arbejder med alle typer af standard- og egenudviklede systemer og data warehouse og har dyb viden om, hvordan man bygger et finansielt enterprise data warehouse, inkl. datamodel og kommunikation af finansiel data til og fra det omkringliggende system kompleks. Det er nødvendigt at gå metodisk til opgaven og strukturere datagrundlaget, definere de nødvendige beregninger og fordelinger, og aflevere data i et veldefineret format.

I PwC arbejder vi med alle typer af myndighedsrapportering for banker, kreditinstitutter, pension & forsikring og datacentraler, fx i relation til Basel, COREP, FINREP, FRTB, IAS og NGAAP, MFI, MIFID2, Solvency II med mere.

Vi hjælper vores kunder med at analysere og oversætte vejledninger, direktiver og forordninger til konkrete specifikationer på system- og database niveau, så vi sikrer, at resultatet lever op til myndighedernes krav. Vi designer og implementerer rapporteringsløsninger, så de er effektive i drift og kan vedligeholdes og udvides efter behov.

Kontakt os

Christian Myhre Johnsen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 3945 9723

Niels Larsen

Partner, Financial Services, PwC Denmark

Tlf: 2022 2033

Følg PwC