FinTech 360◦ rådgivning

FinTech-agendaen har ført til en markant vækst i antallet af serviceydelser og nye produkter. De nye FinTech-produkter er i langt højere grad kunde- og brugerdrevet. FinTech-virksomhederne er langt mere agile og ”build-measure-learn”-fokuseret i deres tilgang til markedet. Nye produkter og virksomheder udfordrer og skaber nye muligheder for de etablerede virksomheder i den finansielle sektor.

De etablerede virksomheder skal tage stilling til, hvilken markedsposition der er den rette i forhold til de nye FinTech-virksomheder og deres løsninger? Samt hvilke løsninger der er relevante, og hvilken samarbejdsmodel der er mest optimal?

Vi kan hjælpe med:

  • FinTech-samarbejdsmodeller
  • Integration af digitale serviceydelser på eksisterende platforme
  • Digital forretningsudvikling og markedsstrategi.

PwC og FinTech

  • Kender markedet, interessenter, forretningsmodeller og bistår både opstarts- og etablerede virksomheder i realisering af markedstiltag og initiativer.
  • Har dybdegående kendskab til både det danske og internationale FinTech-miljø
  • Kender de faktorer, som er udslagsgivende for FinTech-løsningerne.

Kontakt os

Robert Bo Jensen

Partner, Financial Services Consulting & Technology, PwC Denmark

Tlf: 3945 9696

Følg PwC