Dataanalyse i det offentlige

Navigér i de teknologiske muligheder, gentænk jeres processer og skab fokus på de mål, der skaber mest værdi for jeres myndighed.

Dataanalyse handler om at få nye tendenser, teknologisk udvikling og nyskabende tilgange til at virke for netop din myndighed. Ikke bare i dag, men i årene fremover. At forstå de muligheder og begrænsninger, der ligger i at anvende data, gentænke jeres processer og fokusere på de mål, der skaber mest værdi for jer, og samtidig sikre, at I ikke går på kompromis med sikkerhed og datapolitikker, når I bruger egne og eksterne data. 

PwC er jeres erfarne samarbejdspartner, når I skal realisere jeres datapotentiale

PwC har både dyb og bred viden inden for arbejdet med data skabt af offentlige myndigheder, og hvordan disse opsamles, distribueres og anvendes. Vores erfaring med dataanalyse i den offentlige sektor spænder fra rådgivning og analyser inden for den strategiske og forretningsmæssige værdi af data, til de it-arkitekturmæssige overvejelser som fx datamodeller, teknisk infrastruktur og governance.

Læs mere om data & analytics 

Vi hjælper med
  • At give jer et 360 -graders blik på arbejdet med jeres data, baseret på indgående viden om de muligheder og udfordringer, der knytter sig til dataanvendelse og –håndtering i den offentlige sektor
  • At navigere i de teknologiske muligheder, gentænke processer og sikre fokus på de mål, der skaber mest værdi for jer ved hjælp af fx samskabelse og agile udviklingsforløb med hurtige prototyper
  • At få løst konkrete opgaver inden for dataanalyse ved hjælp af vores dataspecialister, der også bidrager til at højne jeres eget videns- og kompetenceniveau, og dermed reducerer jeres behov for eksterne leverandører i det fremadrettede arbejde med dataanalyse.
  • At opdage og vurdere de muligheder for forretningsudvikling, som dukker op i eksisterende – og helt nye – områder.

Kontakt os

Esben Toft

Partner, Head of Digital, Automation & Data, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Følg PwC