Skoler og universiteter

PwC samarbejder med landets universiteter, erhvervsskoler og øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner om alt fra strategiudvikling til operationel forenkling samt revision og regnskabsrelateret rådgivning.

Vores skoler og universiteter er væsentlige samfundsbærende institutioner. Det er derfor yderst vigtigt, at både skoler og universiteter fungerer effektivt og har en høj kvalitet.

Ændringer i rammevilkår – fx faldende elevtal i dele af landet og omprioriteringsbidrag – er med til at udfordre disse institutioner, og det er således afgørende, at ledelsen har en klar strategi og en robust styring, når det gælder ressourcer og risici.

PwC rådgiver inden for alle led af værdikæden. Fra strategisk udvikling, over finansiel styring og driftsoptimering til revision af regnskaberne.

 

Kontakt os

Jesper Tüchsen

Director, PwC Denmark

Tlf: 2010 9511

Yvonne Bager

Director, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 2141 6163

Følg PwC