Skoler og universiteter

PwC samarbejder med størstedelen af landets universiteter, erhvervsskoler og øvrige ungdomsuddannelses¬institutioner om alt fra strategiudvikling til operationel forenkling samt revision og regnskabsrelateret rådgivning.

Vi hjælper med udvikling og implementering af strategier, med forenkling og konsolidering af studieadministrative processer og øvrige administrative processer/funktioner. Det gør vi primært i kraft af etablering af administrative centre samt øget digitalisering.

Vi rådgiver også om etablering af økonomi- og projektstyringsmodeller, herunder modeller for opfølgning og controlling samt rapportering, der sikrer en robust finansiel styring og tilsvarende mål- og resultatstyring.

Vi etablerer koncepter for god governance, for intern kontrol og opfølgning på fx projektøkonomi, undervisningsaktivitet og myndighedsbetjening. Endelig udfører PwC revision i betydeligt omfang, og vi hjælper med optimering af afgifts- og momsmæssige forhold.

Kontakt os

Christian Klibo

Partner, Advisory

Tlf: 4041 9520

Jesper Tüchsen

Tlf: 2010 9511

Kim Vorret

Partner, statsaut. revisor

Tlf: 9611 1854

Jens Otto Damgaard

Partner, statsaut. revisor

Tlf: 3945 3410

Følg PwC