Årsrapport 2022/2023

Tillid er vores fundament

2022/23 har samlet set været et godt år for PwC med en vækst fra egne medarbejdere og partnere i Danmark på 4 %. Et stærkt og godt samarbejde med vores kunder samt indsatsen fra vores medarbejdere er fundamentet for, at vi trods stor økonomisk usikkerhed, volatilitet og geopolitisk uro verden over har formået at udvikle vores forretning ved fortsat at være relevante for vores kunder og skabt vækst inden for vores kerneforretningsområder.

Tillid er vores fundament

Det forgangne år har været præget af stor økonomisk usikkerhed, volatilitet og geopolitisk uro verden over, og i en stadig mere fragmenteret verden har mange virksomheder skullet ruste sig til lavere vækst på den korte bane, samtidig med at de står overfor at skulle transformere og fremtidssikre deres virksomhed. 

For PwC er tillid vores fundament, og vi ønsker at spille en aktiv rolle i at styrke tilliden i samfundet og i løsningen af væsentlige problemstillinger. Vi er derfor også glade for, at vi i løbet af året har formået at være relevante for vores kunder i forhold til de problemstillinger, der har været på deres agenda. 

89 %

er stolte af at arbejde i PwC

4 %

vækst fra egne medarbejdere og partnere i Danmark

2.787

PwC’ere i alt
(+ 185 i år)

#1

Branchens bedste image og medarbejdere

+6000

timer har PwC’ere arbejdet for at understøtte et godt formål

Polykrise, men ny optimisme

Året har globalt været præget af en polykrise, hvor flere kriser opstår på samme tid og forstærker hinanden og er med til at skabe usikkerhed. Vi har i løbet af året fortsat formået at være relevante for vores kunder i forhold til de problemstillinger, der ligger øverst på erhvervslivets og det offentliges agenda. Vi står særligt stærkt med en førende position inden for tillids- og complianceagendaen, hvor bl.a. en række store virksomheder i 2022/23 har valgt PwC som deres nye revisor, eksempelvis Egmont, BESTSELLER, Matas, Toms Gruppen og NKT, hvilket vi er stolte af og ydmyge over.

Vi har også oplevet en meget stærk vækst inden for skatterådgivning og erhvervsjuridisk rådgivning. På transaktionsområdet har vi trods generel nedgang i markedet formået at fastholde PwC’s markedsledende position, og vi har tilpasset og investeret i udviklingen af vores konsulentforretning, hvor vi har et strategisk fokus på den samlede transformationsagenda. Vores kompetencefokus er tydeligt rettet mod efterspørgslen fra vores kunder, og vi ser bl.a. frem til at indfri det store potentiale, som vi ser på transformationsagendaen – uanset om vi taler bæredygtighed, cybersikkerhed, AI- og cloud-teknologi eller operationel og finansiel robusthed.

Læs mere

Markedssucces og et rart sted at være

Rekordmange vælger en karriere i PwC. Vi er blevet 185 flere PwC’ere, og vores medarbejdertilfredshed i PwC holder sig på et højt niveau. Vi er stolte over, at flere og flere vælger PwC til og finder det attraktivt at være en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Vores medarbejdere er hjertet i vores forretning og afgørende for, at vi kan levere værdi til vores kunder og i tæt samarbejde styrke tilliden i samfundet og løse væsentlige problemstillinger, som er PwC’s overordnede formål.

Læs mere

I PwC gør vi en forskel for mennesker og miljø

Vi ser det som en naturlig del af vores forretning at være med til at løse nogle af de store udfordringer, verden står overfor. Det er helt afgørende for os at være en ansvarlig virksomhed, som gør en positiv forskel for mennesker og miljø. Det gør vi gennem forskellige initiativer, som skaber værdi for samfundet, ligesom vi anvender vores rolle som videnhus til at give indsigt, der kan bidrage til en mere bæredygtig fremtid for vores medarbejdere, samarbejdspartnere, kunder og omverden.

Læs mere
PwC står stærkt i en tid med mange forandringer, og jeg vil gerne sige alle vores medarbejdere og kunder en stor tak for tilliden.

- Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør

Download rapporten Årsrapport 2022/23 Download
Download rapporten Gennemsigtighedsrapport Download
Følg PwC