Flytteudgifter - hvad er reglerne for personalegoder

Personalegoder A-Z

Betaler arbejdsgiveren for en medarbejders flytning af privat bohave i forbindelse med skift af arbejdssted for samme arbejdsgiver, fx fordi medarbejderen udstationeres til udlandet, eller fordi arbejdspladsen flytter, er dette ikke skattepligtigt for medarbejderen. Betaling af flytteudgifterne skal ske i tidsmæssig sammenhæng med skiftet af arbejdsstedet/flytning­en af arbejdspladsen.

Udbetaler arbejdsgiveren i stedet en kontant flyttegodtgørelse til medarbejderen til dækning af flytteudgifter i samme forbindelse, er godtgørelsen skattepligtig for medarbejderen som almindelig lønindkomst. Medarbejderen kan dog tage fradrag for følgende udgifter til flytningen:

  • flytning af bohave,
  • rejseudgifter for husstanden,
  • udgifter til nødvendige installationer samt
  • huslejetab i en lejebolig,
  • hvis flytningen foretages for at opretholde ansættelse hos den samme arbejdsgiver, og arbejdsgiveren ikke afholder denne udgift.

Vælger arbejdsgiveren i stedet at refundere de ovenfor nævnte flytteudgifter (flytning af bo­have, rejseudgifter for husstanden, udgifter til nødvendige installationer samt huslejetab i en lejebolig) mod dokumentation i form af eksterne bilag, er refusionen skattefri for medarbejderen.

Udgifter til fast ejendom i forbindelse med flytning

Udgifter til fast ejendom kan ikke sidestilles med huslejetab, og der kan derfor ikke tages fradrag for disse (udover fradrag i kapitalindkomst for renteudgifter). Ligeledes kan arbejdsgiveren ikke refundere udgifter til fast ejendom skattefrit for medarbejderen.

Nyansatte medarbejdere

Arbejdsgiveren kan ikke skattefrit godtgøre nyansattes flytteudgifter, ligesom nyansatte medarbejdere ikke kan tage fradrag for udgift­er til flytning.

Moms på flytteudgifter

Moms på flytteudgifter, som virksomheden afholder for sine ansatte i forbindelse med forflyttelser, kan fradrages efter de samme regler, som virksomheden i øvrigt håndterer momsfradragsret efter, såfremt forflyttelsen sker på virksomhedens initiativ. Fradragets størrelse afhænger således af andelen af virksomhedens momspligtige aktiviteter. Eksempelvis vil en fuldt momspligtig virksomhed have fuldt momsfradrag for denne udgift, når flytningen af medarbejderen sker på virksomhedens initiativ.

 

Opdateret december 2022

Tilbage til oversigten over personalegoder

Arbejdsgiveren kan ikke skattefrit godtgøre nyansattes flytteudgifter.

Kontakt os

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Tax Director, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Senior Tax Manager, PwC Denmark

Tlf: 2028 0516

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Manager, Moms, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Emma Freiberg

Associate, PwC Denmark

Tlf: 2211 8599

Følg PwC