Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Kunstforening - hvad er reglerne for personalegoder

Personalegoder A-Z

Økonomiske tilskud, som en arbejdsgiver betaler til en personalekunstforening, hvor kunstforeningsaktiviteterne foregår på arbejdspladsen, er som udgangspunkt ikke skattepligtige for medarbejderne.

Foregår aktiviteterne uden for arbejdspladsen, eller har arbejdsgiveren en væsentlig og direkte indflydelse på foreningen (fx fordi arbejdsgiverens tilskud pr. medarbejder pr. år udgør mere end 1.500 kr.), skal medarbejdere, som deltager i aktiviteterne, beskattes heraf. Læs mere om arbejdsgiverens direkte og væsentlige indflydelse i afsnittet om "Personaleforeninger".

Vinderen af et kunstværk skal beskattes af gevinsten, uanset om lodtrækningen sker via en kunstforening på arbejdspladsen eller en forening uden for arbejdspladsen. Har arbejdsgiveren ikke væsentlig indflydelse på kunstforeningen, skal medarbejderen dog kun beskattes af den subjektive værdi af kunstværket, det vil sige den værdi, kunstværket har for medarbejderen. Den subjektive værdi kan konkret være lavere end markedsværdien af kunstværket. Ved opgørelsen af den skattepligtige værdi kan medarbejderen desuden fratrække eget bidrag til kunstforeningen i det indkomstår, hvori kunstværket vindes.

Skal kunstværket derimod anses for stillet til rådighed af arbejdsgiveren, fordi arbejdsgiveren har væsentlig indflydelse på kunstforeningen, skal medarbejderen beskattes af markedsværdien, det vil sige den værdi, det må antages at koste medarbejderen at købe kunstværket i almindelig fri handel.

Medarbejderen har fradrag for sit eget bidrag til kunstforeningen i det indkomstår, hvori kunstværket vindes. Kunstværkets værdi omfattes ikke af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder på 6.500 kr. (2021), da en personaleforening på arbejdspladsen ikke har den nødvendige sammenhæng med arbejdets udførelse.

Moms på tilskud til kunstforeninger

Der vil ikke være moms på tilskud, som virksomheden yder til kunstforeninger, hvis der ikke bliver leveret noget til gengæld for disse tilskud.

Opdateret januar 2021

Tilbage til oversigten over personalegoder

Vinderen af et kunstværk skal beskattes af gevinsten.

Kontakt os

Lone Bak

Senior Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 8932 5608

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Senior Associate, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Claus Høegh-Jensen

Tax Partner, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 3945 3303

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Følg PwC