Parkeringsplads - hvad er reglerne for personalegoder

Personalegoder A-Z

Når en medarbejder benytter en parkeringsplads, som arbejdsgiveren stiller til rådighed ved arbejdsstedet, beskattes værdien af parkeringspladsen ikke. Parkeringspladsen skal være stillet til rådighed af hensyn til arbejdet, men det er uden betydning, om bilen konkret skal bruges i arbejdet.

Skattestyrelsen accepterer, at arbejdsgiveren skattefrit kan betale eller refundere parkeringsudgiften, hvis medarbejderen på grund af arbejdet parkerer ved et andet arbejdssted end det sædvanlige – uanset om der eventuelt samtidig ydes skattefri kørselsgodtgørelse.

Skatterådet har også accepteret, at arbejdsgiveren skattefrit betaler for en medarbejders parkering ved lufthavnen, når der flyves til det sædvanlige arbejdssted. Det har ingen betydning for skattefriheden, om virksomheden betaler for parkeringen fra gang til gang eller stiller et parkeringskort til rådighed.

Såfremt parkeringskortet bruges til parkering i forbindelse med private rejser, bliver værdien af parkeringskortet dog skattepligtigt for medarbejderen.

En arbejdsgiverbetalt parkeringsplads ved bopælen er derimod et skattepligtigt personalegode, da parkeringspladsen kun rent undtagelsesvist kan anses for at være stillet til rådighed af hensyn til arbejdet.

Skatterådet har i en konkret sag afgjort, at en medarbejder med arbejdsgiverbetalt parkeringskort, som dækkede en større parkeringszone i København (herunder ved arbejdspladsen), var skattepligtig af værdien af parkeringskortet, hvis parkeringskortet faktisk blev anvendt til private gøremål, som fx parkering ved bopælen, familiebesøg og/eller restaurantbesøg.

Moms på parkeringspladser

Udgifter til parkering af medarbejdernes biler skal momsmæssigt behandles som drifts­udgifter. Derfor afhænger fradragsretten af biltypen, jf. også afsnittet om “Fri bil”.

Vedrører parkeringsudgiften den enkelte medarbejders personbil, har virksomheden ikke ret til momsfradrag. Dette gælder uanset, at parkeringspladsen stilles til rådighed af hensyn til medarbejderens arbejde. Hvis virksomheden således har parkeringspladser tilknyttet sit lejemål, hvoraf der betales moms, skal der principielt set ske en skønsmæssig begrænsning i fradragsretten for den andel af parkeringspladserne, som skønnes at vedrøre medarbejdernes personbiler. Det er i den forbindelse uden betydning, at parkeringspladserne ikke har nogen egentlig økonomisk værdi for medarbejderne.

Hvis udgiften i stedet vedrører varebiler (gulpladebiler), vil virksomheden have ret til at fradrage den moms, der belaster parkeringsudgifterne. Bemærk, at udgifter til parkeringspladser til virksomhedens forretningsforbindelser anses som en generel driftsudgift, der giver ret til momsfradrag.

Opdateret december 2022

Tilbage til oversigten over personalegoder

Skattestyrelsen accepterer, at arbejdsgiveren skattefrit kan betale eller refundere parkerings-udgiften.

Kontakt os

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Tax Director, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Senior Tax Manager, PwC Denmark

Tlf: 2028 0516

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Manager, Moms, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Emma Freiberg

Associate, PwC Denmark

Tlf: 2211 8599

Følg PwC