Transport mellem hjem og arbejde - hvad er reglerne for personalegoder

Personalegoder A-Z

Arbejdsgiverbetalt offentlig transport, fx togkort (de såkaldte ”pendlerkort”), mellem hjem og arbejde beskattes ikke, hvis medarbejderen undlader at bruge det almindelige befordringsfradrag. Bliver et pendlerkort i væsentligt omfang brugt til anden befordring end til transport mellem hjem og arbejde, er der tale om et skattepligtigt gode.

Denne regel omfatter også anden arbejdsgiver­betalt transport, fx firmabus, flyrejser og fælles­befordring i privat bil. Skatterådet har i en konkret sag vurderet, at arbejdsgiverbetalt transport også kan foregå i en helikopter, under forudsætning af at helikopteren var anskaffet af erhvervsmæssige grunde.

Stiller arbejdsgiveren en BroBizz til rådighed for medarbejderen, er godet skattefrit, hvis medarbejderen undlader at tage fradrag for bropassagen (fradrag for Øresundsbroen og Storebæltsbroen gælder også for motor­cykel) – som er 50 kr. for Øresundsbroen, 110 kr. for Storebæltsbroen pr. passage og 12 kr. for Fjordforbindelsen Frederikssund.

Hvis medarbejderen benytter offentlig transport til og fra arbejdspladsen, kan medarbejderen tage fradrag for bropassagen – 15 kr. pr. passage af Storebæltsbroen og 8 kr. pr. passage af Øresundsbroen. Ved kørsel i egen bil kan medarbejderen – i modsætning til ”pendlerkort” – godt tage det almindelige befordringsfradrag for hele strækningen, det vil sige også for de kørte kilometer på broen.

Et arbejdsgiverbetalt færgeabonnement er ligeledes skattefrit for medarbejderen.

Skattefriheden for BroBizz og færgeabonnement er betinget af, at medarbejderen kun bruger BroBizzen eller færgeabonnementet til kørsel mellem hjem og arbejde eller til erhvervsmæssig kørsel. Enhver anden privat anvendelse udløser skattepligt. Her adskiller BroBizzen sig fra fx togkort, hvor privat brug i begrænset omfang ikke udløser beskatning.

Hvis arbejdsgiveren stiller en cykel (eller en elcykel) til rådighed for medarbejderens kørsel mellem hjem og arbejde, er der også tale om arbejdsgiverbetalt transport. Det indebærer dog samtidig en formodning om, at cyklen står til den ansattes private rådighed. Denne formodning har den ansatte næppe mulighed for at afkræfte – og medarbejderen vil derfor blive beskattet af værdien af fri cykel. Værdien af fri cykel (eller elcykel) ansættes til markedslejen for den periode, hvor cyklen stilles til rådighed. Læs mere i afsnittet “Cykler og løbehjul”.

Moms på transport

Offentlig transport er momsfritaget i Danmark. Der er således ikke moms på persontransport, såsom taxakørsel, tog- eller bustransport (rutekørsel).

Der er efter vores vurdering fuldt momsfradrag for indkøb og drift af firmabus (turistkørsel) til brug for transport betalt af virksomheden. Fradragsretten forudsætter, at bussen er indrettet til befordring af mere end ni personer.

Hvis virksomheden afholder udgifter til bro, færge eller lignende, kommer retten til momsfradrag an på, om medarbejderen kører i en personbil på hvide nummerplader eller varebil på gule nummerplader. For hvidpladebiler
er der alene momsfradrag for udgifter til Øresundsbroen, og for gulpladebiler er der i stedet fuldt momsfradrag, hvis kørslen er erhvervsmæssigt begrundet. Privat kørsel, herunder kørsel mellem hjem og arbejde, er som udgangspunkt ikke erhvervsmæssigt begrundet.

Se mere om BroBizz i afsnittet om biler.

 

Opdateret december 2022

Tilbage til oversigten over personalegoder

Arbejdsgiverbetalt offentlig transport, fx togkort (de såkaldte “pendlerkort”), mellem hjem og arbejde beskattes ikke, hvis medarbejderen undlader at bruge det almindelige befordringsfradrag.

Kontakt os

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Tax Director, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Senior Tax Manager, PwC Denmark

Tlf: 2028 0516

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Manager, Moms, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Emma Freiberg

Associate, PwC Denmark

Tlf: 2211 8599

Følg PwC