Robotics og kunstig intelligens vil revolutionere dansk erhvervsliv

De danske erhvervsledere vurderer, at robotics og kunstig intelligens vil revolutionere dansk erhvervsliv, men mange mangler viden om, hvordan de kan bruge fx kunstig intelligens i deres virksomhed. Det viser en ny pulsmåling fra PwC med svar fra flere end 600 danske erhvervsledere. 

Pulsmålingen – ’Danmark i vækst – erhvervslivets input’ – viser, at næsten halvdelen (45 %) peger på robotics som værende den teknologi, der vil udvikle sig til at blive mest revolutionerende for dansk erhvervsliv. Dernæst peger de på kunstig intelligens (AI), som en ud af fem vurderer bliver mest revolutionerende, og en fjerdedel (24 %) af de store virksomheder* forventer at have indarbejdet AI i deres forretning i løbet af de næste tre til fem år. Det er dog langt fra alle, der er klar til den digitale revolution. Undersøgelsen viser, at hele 21 % aldrig har hørt om AI, mens hele 26 % har hørt om det, men mangler viden om, hvordan de kan anvende det i deres virksomhed.

”Den digitale og teknologiske udvikling foregår eksponentielt. Hvis danske virksomheder skal kunne udnytte de nye teknologiske og digitale muligheder, er det afgørende, at de har tilstrækkelig viden om dem – og ikke mindst hvordan, de kan anvende dem. En af barriererne for at kunne anvende og investere i konkrete teknologiske og digitale løsninger, som erhvervslederne oftest fremhæver i undersøgelsen, er adgangen til de rette kompetencer,” siger Lars Baungaard, direktør og markedsleder i PwC.

Manglende viden om AI eller manglende opfattelse af relevans kan være med til at forklare, at meget få af de adspurgte rent faktisk forventer at investere i området inden for de næste tre til fem år. AI er det område, der sammen med 3D-print vælges af færrest (8 %), på trods af at det er den teknologi, næstflest forventer vil revolutionere erhvervslivet. Det er dog særligt de mindste virksomheder, som ikke har planer om at investere i AI. Blandt de store virksomheder forventer 18 % at investere i AI inden for de næste tre til fem år, mens det samme gælder for blot 4 % af de mindste virksomheder.

Undersøgelsen viser til gengæld, at big data er den form for nyere teknologi eller digital løsning, som flest virksomheder – store som små – forventer at investere i og anvende i de kommende tre til fem år. Blandt de store virksomheder er det hele 51 %, der forventer dette, mens det gælder 42 % af de mellemstore og 9 % af de små.

”Der er ingen tvivl om, at behovet for at kunne håndtere meget store mængder af data er øget kraftigt de senere år. Datamængder stiger eksplosivt, og der er et betydeligt behov for at kunne overskue, håndtere og udnytte den store viden, der ligger gemt i data. Derfor ser vi også i undersøgelsen, at det er den form for nyere teknologi eller digital løsning, som flest virksomheder forventer at investere i eller anvende i den nærmeste fremtid,” forklarer Lars Baungaard.

Behov for flere medarbejdere med digitale kompetencer

Undersøgelsen viser også, at 6 ud af 10 af de store virksomheder forventer, at flere funktioner og roller i deres virksomhed bliver delvist erstattet eller helt udgår inden for de næste tre til fem år pga. den digitale og teknologiske udvikling. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at virksomhederne vil få færre medarbejdere. Således forventer mange af de store virksomheder, at de vil ansætte flere, idet de regner med, at den digitale udvikling vil drive vækst i deres virksomhed.

Hele 63 % af de største virksomheder* forventer ifølge undersøgelsen, at den teknologiske og digitale udvikling vil medføre, at roller og funktioner bliver delvist erstattet eller helt udgår, mens det samme gælder for 39 % af de mellemstore og 15 % af de mindste virksomheder. Dog tegner billedet sig ikke nødvendigvis så dystert, idet flest af de mellemstore og de største virksomheder (hhv. 38 % 44 %) forventer, at den digitale og teknologiske udvikling vil betyde flere ansatte i deres virksomhed i løbet af de næste tre til fem år, da de tror på, at udviklingen vil være med til at drive vækst i deres virksomhed.

Undersøgelsen bekræfter, at digitaliseringen og industri 4.0 har en væsentlig indflydelse på virksomhederne. Det er dog positivt at se, at virksomhederne har en tro på sig selv og ser en mulighed i, at teknologien og de digitale løsninger rent faktisk kan frigøre arbejdskraft, som de kan udnytte på anden vis – fx væk fra administration og rutinearbejde og over mod de opgaver, hvor der skabes ekstra værdi for virksomheden og udvikling af deres forretning, og at de kan anvende disse muligheder til at øge antallet af ansatte,” siger Lars Baungaard.

Ser man på de mindste virksomheder, så forventer flest (40 %), at de kommer til at have nogenlunde samme antal ansatte, mens en femtedel (21 %) forventer at ansætte flere.

Adgang til de rette kompetencer er afgørende

Selvom en stor del af virksomhederne er optimistiske ift. antallet af ansatte i fremtiden (3-5 år), så viser pulsmålingen også, at større udfordringer er adgangen til kvalificeret arbejdskraft. 25 % af det samlede antal adspurgte forventer, at den teknologiske og digitale udvikling vil betyde, at de får vanskeligt ved at få fat i de kompetencer, de har brug for. Dette er særligt en bekymring blandt de største virksomheder, hvor over halvdelen (51 %) har angivet dette (mellemstore: 37 %, de mindste: 16 %).

Den digitale revolution kan knække dansk erhvervsliv på midten

Ser man nærmere på, hvor mange der forventer at anvende og investere i nyere teknologiske og digitale løsninger inden for de næste tre til fem år, viser undersøgelsen, at de mindste virksomheder generelt er mere tilbageholdende. Således forventer flere af de større virksomheder at anvende og investere i nyere teknologiske og digitale løsninger sammenlignet med de mindste. Derudover viser pulsmålingen, at hele 40 % af de mindste virksomheder slet ikke forventer at foretage investeringer i ny teknologi og/eller digitalisering i løbet af de næste tre til fem år mod blot 1 % af de største virksomheder og 7 % af de mellemstore.   

”De digitale investeringer må selvfølgelig ikke blive et mål i sig selv, men man kommer ikke uden om, at den hastige digitale udvikling påvirker hele vores samfund og ikke mindst erhvervslivet. Det er derfor opsigtsvækkende, at hele 40 % af de mindste virksomheder ikke forventer at foretage investeringer i ny teknologi og/eller digitalisering i løbet af de næste tre til fem år. Konsekvensen kan blive, at de kan få svært ved at følge med de større virksomheders digitale udvikling, fx som underleverandører," siger Lars Baungaard.

F0rskellen mellem de mindste virksomheder og de større viser sig også tydeligt, når virksomhederne svarer på, hvordan de forventer, at den teknologiske og digitale udvikling vil forandre deres virksomhed i fremtiden. Hele 46 % af de store virksomheder forventer, at dele af deres produkter og/eller services er helt eller delvist erstattet af robotter inden for de næste tre til fem år, og 42 % peger på, at deres kerneforretning er blevet datadrevet.

Ser man derimod på SMV’erne, forventer flest (44 %), at deres forretning forbliver uforandret i fremtiden som følge af den digitale og teknologiske udvikling (mod blot 3 % af de store). Dette gælder dog særligt for de mindste virksomheder (50 %), hvorimod færre af de mellemstore virksomheder har angivet dette (21 %).

”Det er forventeligt, at SMV’erne lader de store virksomheder gå foran, når det gælder den digitale og teknologiske udvikling. Det må dog forventes, at meget få virksomheder – om nogen – forbliver uberørte af den digitale revolution,” siger Lars Baungaard og fortsætter:

”Der ligger derfor en meget vigtig opgave i også at få de mindste virksomheder med i det digitale kapløb, så dansk erhvervsliv ikke knækker på midten, når vi taler digital omstilling. Derfor er det også vigtigt, at regeringen – nu hvor 2025-planen er blevet udskudt – ikke taber momentum, når det gælder deres planer for et stærkere digitalt dansk erhvervsliv.”

Om undersøgelsen

’Danmark i vækst – erhvervslivets input’ er gennemført via online- og telefoninterviews fra juni-oktober 2016, og vi har fået svar fra flere end 600 danske erhvervsledere på, hvor de står ift. konkrete teknologiske og digitale løsninger.

*I forhold til virksomhedsstørrelse skelner vi sommetider mellem ”de mindste”, ”de lidt større virksomheder” og ”de største”. Disse er i denne undersøgelse defineret ud fra følgende omsætningsintervaller: 0-25 mio. kr. omsætning, 26-250 mio. kr. i omsætning og >250 mio. kr. i omsætning. 

Undersøgelsen blev igangsat med det formål at samle erhvervslivets input til, hvordan vi skaber vækst i Danmark og kommer i gang med den digitale omstilling. Den er gennemført med opbakning fra Dansk Erhverv, Ase, Codan og Ivækst.

 

Store virksomheder

(>250 mio. kr. i omsætning)

Mellemstore virksomheder

(26-250 mio. i omsætning)

Mindste virksomheder

 (0-25 mio. kr. i omsætning)

Big data 51 % 42 % 9 %
Kognitiv tek. 31 % 18 % 7 %
Robotter 29 % 20 % 5 %
IoT 28 % 30 % 8 %
AI 18 % 11 % 4 %
3D 7 % 12 % 7 %

Kontakt os

Lars Baungaard
Direktør og markedsleder, PwC Denmark
Tlf: 3945 3308
E-mail

Malene Billund
Presseansvarlig, PwC Denmark
Tlf: 5133 2378
E-mail

Følg PwC