Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla modtager Årets Hæderspris 2017

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla modtager Årets Hæderspris 2017 ved kåringen af Årets Ejerleder 2017, der uddeles af PwC, Nykredit og Dansk Erhverv. Hun modtager prisen for at have truffet store strategiske beslutninger, der har været med til at fremtidssikre Danmarks største koncern, A.P. Møller – Mærsk A/S.

Ejerleder Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla er formand for A.P. Møller Holding og for fondene A.P. Møllers støttefond og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der har den bestemmende indflydelse på driften af Danmarks største koncern, A.P. Møller – Mærsk A/S, hvor hun også er næstformand. Hun modtog i dag Årets Hæderspris 2017 ved en velbesøgt kåring af Årets Ejerleder 2017 hos PwC i Hellerup.

Juryen påpegede bl.a., at Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla har haft modet til at tage store strategiske beslutninger på familiens vegne, der rækker langt ud i fremtiden:

”Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla har bl.a. stået i spidsen for ændringen af den grundlæggende fondsstruktur bag A.P. Møller – Mærsk, der har skabt en klar arbejdsdeling og sikret fuldt fokus på engageret ejerskab, ligesom det har givet nye finansielle muligheder. Det har kort sagt været med til at fremtidssikre virksomheden,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen og tilføjer:

”Hædersprisen går i år til en ejerleder, der på fornemmeste vis har videreført de værdier, som var grundlaget for Arnold Peter Møller og Mærsk Mc-Kinney Møllers måde at drive virksomhed på. De værdier har været garant for den enorme succes, som A.P. Møller – Mærsk har været”.

Også prismodtageren peger på sine forgængere i sin tak for prisen:

“Jeg er meget beæret over, at I finder min og vores indsats værd at markere. For selvom jeg modtager prisen, er det jo en lang og vedvarende indsats fra flere, der ligger bag,” siger Ane Mærks Mc-Kinney Uggla ved kåringen. Hun fortsætter:

”Kernen i det, jeg ser som vores største opgave som ejerledere, er, med de langsigtede briller at sikre, at vore virksomheder lever og udvikler sig på tværs af generationerne.”

På vej ind i en ny tidsalder

Hædersprismodtageren overtog som tredje generation lederskabet af familievirksomheden og har vist, at også hun er handlekraftig og fokuseret ved bl.a. overbevisende at transformere og navigere virksomheden ind i en ny tidsalder og med fjerde generation i en større ledelsesrolle.

”Hæderprismodtageren har stået i spidsen for strategiske beslutninger, herunder ikke mindst etablering af en ny holdingstruktur samt en mere fokuseret transport- og logistikstrategi. Dermed træder hun i sine forgængeres fodspor, da ejerlederfamilien til alle tider har taget både betydelige og nødvendige skridt for både Danmarks og virksomhedens interesser,” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla peger på, at der er fem vigtige ejer-principper i familien:

”Vi skal turde forandring - også selvom det er svært, vi skal skabe nye nyttige virksomheder, vi skal tænke langsigtet i vore investeringer, ´langsigtet´ som i næste generation, vi skal acceptere, at gevinst og risiko går hånd i hånd og endelig skal vi passe på vores navn, vore værdier, vor heritage,” siger hun.

A.P. Møller – Mærsk har haft en afgørende positiv indflydelse på hele Danmarks udvikling – ikke kun erhvervsmæssigt, men også via det meget store engagement i almenvelgørende formål, som kendertegner familien. Også Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla har udvist stort samfundssind, hvilket bl.a. kom til udtryk, da A.P. Møller Fondens bestyrelse i 2013 besluttede at donere en milliard kroner til at styrke undervisningen i den danske folkeskole.

”Hædersprismodtagerens aktiviteter bidrager til dansk velfærd på flere områder og til at løse samfundsmæssige udfordringer og muligheder. Det fortjener bestemt anerkendelse,” slutter Mogens Nørgaard Mogensen.

Om Hædersprisen

For andet år i træk uddeler PwC, Nykredit og Dansk Erhverv en særlig Hæderspris i forbindelse med kåringen af Årets Ejerleder. Hædersprisen går til en ejerleder, som gennem en lang årrække har haft en betydende indflydelse på dansk erhvervsliv og er indbegrebet af, hvad det vil sige at være ejerleder. Sidste års modtager af Hædersprisen var købmand Lars Larsen.

Fakta om Årets Ejerleder 2017 og Årets Temapris 2017

Det er PwC, Nykredit, Dansk Erhverv og Finans, der står bag prisen Årets Ejerleder, som uddeles for 14. gang. Ved de syv regionskåringer uddeles i hver region en pris til Årets Ejerleder og en temaprisvinder. Temaprisen, der uddeles for anden gang i år, uddeles på baggrund af årets tema: samspillet mellem talent og teknologi.

De syv regionale vindere går videre til landskåringen, som fandt sted den 9. november 2017 hos PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.

Kontakt os

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC