Digitalisering i økonomiafdelingen skaber værdi i hele forretningen

Automatisering og strømligning af processer i finansfunktioner som fx Robotic Process Automation (RPA) skaber reel effektivitet og bidrager direkte til forretningens værdiskabelse, men kræver en større indsats end forventet. Det viser en global rapport fra PwC. Det er dog en tidskrævende proces og kræver en højere indsats end forventet, at implementere RPA, ligesom der er stor mangel på specialister, fastslår en dansk rapport.

PwC’s nye globale benchmarking-rapport om finansfunktionen stiller skarpt på omkostningerne og effektiviteten i finansfunktionen samt transformationen, som denne står overfor. Rapporten med svar fra flere end 600 virksomheder giver et omfattende indblik i, hvad der adskiller de førende finansfunktioner fra de øvrige og viser bl.a., at førende finansfunktioner opererer med op til 36 % lavere omkostninger end medianen.

Det er primært et større fokus på implementering og brug af automatisering, der driver de lave finansomkostninger, samt konsolidering af aktiviteter i eksempelvis outsourcing og shared-service centre.

”En øget tilgængelighed af teknologier som RPA kan i fremtiden bidrage væsentligt til at mindske udgifterne til finans, så endnu flere finansfunktioner kan levere mere værdi for færre omkostninger,” fortæller Jeppe Larsen, partner i PwC.

Ud over omkostningsbesparelserne viser rapporten også, at automatisering igennem teknologiske redskaber kan muliggøre, at hele 40 % af finansfunktionens indsats rettes mod mere værdiskabende aktiviteter.

”Undersøgelsen viser med andre ord, at der med automatiseringen frigives ressourcer, der i stedet kan geninvesteres i forretningsunderstøttende og værdiskabende aktiviteter,” fortæller Jeppe Larsen.

Svært at overholde tidsrammen

En ny dansk rapport fra PwC om samme emne ”Succesfuld implementering af RPA tager tid” omfatter en række kvalitative interviews med 18 af de største virksomheder i Danmark. Den danske rapport fastslår, at netop tidsperioden for implementeringen RPA i virksomheder ofte ender med at blive længere end forventet.

”RPA-teknologien er ikke plug&play, men virksomhederne opnår på sigt det forventede udbytte. Dog tager det ofte længere tid end forventet, og teknologien rejser en række vigtige compliance spørgsmål. For at realisere det fulde potentiale af RPA-teknologien er det derfor nødvendigt at gennemføre en prioriteret indsats og være klar til at investere, hvad det kræver, herunder den processtandardisering, som også er nødvendig for RPA,” forklarer Jeppe Larsen.

Tendensen inden for RPA-implementeringer er, at virksomhederne starter blødt op med et mindre projekt i form af enten en proof of concept (PoC) eller en pilot. Det har dog været en tendens til at udvælge for komplicerede processer ved den første PoC eller pilot, ligesom hele sikkerhedsaspektet nøje skal overvejes. Som et resultat har opstartsprojekterne i flere tilfælde været mere tidskrævende end nødvendigt.

”Et stort antal af virksomhederne i undersøgelsen nævnte, at definering og afklaring omkring RPA-strategien er et af vigtigste punker for en succesfuld implementering af RPA. På trods af dette er der meget få virksomheder, der har en defineret og nedskrevet strategi for RPA-initiativet, eller en digitaliseringsstrategi for finans i det hele taget,” forklarer Jeppe Larsen, der klart anbefaler, at virksomhederne bliver mere skarpe på, hvad de ønsker at opnå med en RPA-implementering, inden de går i gang.

Mangel på specialister

Medarbejdere med erfaring inden for RPA er i høj kurs blandt virksomhederne, da der endnu ikke er mange på markedet. Det er derfor sjældent, at virksomhederne har mulighed for eksternt at hente de rette profiler og kompetencer.

”På grund af den høje efterspørgsel på RPA-specialister kan det være svært at hente de ressourcer, man skal bruge ude i markedet. Vi anbefaler derfor, at man sammen med eksperter inden for området etablerer et effektivt og fokuseret træningsforløb for hver af de roller, der er behov for til RPA-enheden. På den måde vil man også hurtigt kunne oplære nye ressourcer i tilfælde af, at tidligere oplærte ressourcer forlader virksomheden,” slutter Jeppe Larsen.

Om analyserne:

PwC’s Benchmark-rapport ”Stepping up: How finance functions are transforming to drive business resultats” indeholder data fra mere end 600 forskellige virksomheder i mere end 100 lande verden over. Undersøgelsen bygger på mere end 120.000 dataelementer og mere end 30 interviews med globale virksomhedsledere og faglige eksperter. Rapporten sammenholder kvantitative resultater med trends over de seneste fem år og dybdegående case-interviews for at belyse, hvordan førende økonomifunktioner har arbejdet med og forbedret deres effektivitet, reduceret omkostningerne og øget kvaliteten.

Læs mere i rapporterne:
Succesfuld implementering af RPA tager tid
Global benchmark-rapport

PwC’s rapport ”Succesfuld implementering af RPA tager tid” er baseret på en række kvalitative interviews med regnskabschefer, digitaliseringschefer, RPA-projektledere, RPA-forretningsanalytikere og shared service center-ledere fra 18 af de største danske virksomheder. Interviewene er afholdt i løbet af foråret 2017.

 

Kontakt os

Natasha Lembke

Partner, Head of Financial Effectiveness, PwC Denmark

Tlf: 5133 1677

Zeeshan Rajan

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 3945 9778

Følg PwC