Disse fradrag kan du trække fra på din årsopgørelse

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

På mandag den 13. marts 2017 ligger årsopgørelsen klar i danskernes skattemapper, men ikke alle fradrag kommer automatisk med i din årsopgørelse. Mange glemmer at tilføje disse fradrag og snyder dermed sig selv i skat. PwC opfordrer derfor til, at man gennemgår sin årsopgørelsen for de mest almindelige fradrag.

Det er langt fra alle fradrag, der kommer med i årsopgørelsen, også selvom de fleste danskere er berettiget hertil. Det gælder fx befordringsfradrag, hvis der er mere eller mindre kørsel til arbejdsgiveren end 216 arbejdsdage, og børnebidrag, hvis betaling ikke sker gennem Udbetaling Danmark. 

”Danskerne skal bl.a. selv indberette befordringsfradraget hvis kørslen til arbejdet har været andet end 216 dage i 2016, da SKAT automatisk anvender 216 kørselsdage,” fortæller Søren Bech, partner i PwC. Han fortsætter:

"Hvad angår børne- og underholdsbidrag, bliver det alene indberettet til SKAT, hvis ordningen går via det offentlige, men rigtig mange fraskilte personer indgår selv bindende aftaler om børne- og underholdsbidrag. Disse personer skal selv sørge for at fratrække det fradragsberettigede bidrag på årsopgørelsen."

Du kan stadig få glæde af håndværkerfradraget

Et andet fradrag, som mange danskerne stadig kan nå at få glæde af, er håndværkerfradraget, hvor der kan trækkes i alt 18.000 kr. fra på selvangivelsen. 

”Den nye ordning fra 2016 gælder også i 2017 og giver i alt fradrag på 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, mens håndværkerydelser målrettet grønne investeringer giver op til 12.000 kr. Hvis man er i tvivl om, hvilke ydelser der dækkes, kan man tjekke en liste på SKAT’s hjemmeside,” lyder rådet fra Søren Bech. 

Bliver man sendt ud i forbindelse med sit arbejde, er der mulighed for at opnå fradrag forbundet med kost og logi.

”Der er mulighed for at få dette fradrag, hvis man fx normalt arbejder i Jylland, men midlertidigt er beskæftiget på Sjælland, eller omvendt. Samlet kan man opnå et fradrag på 682 pr. dag og samlet op til 26.200 kr. i 2016, med mindre udgifterne er dækket af ens arbejdsgiver, ” forklarer Søren Bech. 

”Uagtet dette, kan man få fradrag for udgift til småfornødenheder på 119,25 pr. døgn uden dokumentation,” understreger Søren Bech. 

Velgørenhed kan trækkes fra i skat

Mange danskere benytter allerede velgørenhedsfradraget, når de støtter med donationer til gode formål, men det er langt fra alle, som er klar over, at muligheden findes. Hvis du har indbetalt til velgørenhed, skal du desuden huske at tjekke, om velgørenhedsorganisationen har indberettet beløbene til SKAT.

”Det er kun muligt at få fradrag, hvis organisationerne har indberettet ens bidrag til SKAT, og det er højst 15.200 kroner i alt, der kan trækkes fradrag på. Til gengæld er der ingen bagatelgrænse,” fortæller Søren Bech.

Har du omlagt dit lån?

Har man lagt sit realkreditlån om i 2016, skal man tjekke om banken har indberettet den såkaldte garantiprovision, som man typisk betaler i forbindelse med omlægningen. Der er dog kun fradrag for låneomkostninger, hvis lånet er optaget i fremmedvaluta, fx i Euro. Bor du i ejerlejlighed eller andelsbolig, er der også mulighed for et fradrag, hvis du betaler renter til et fælleslån. 

”Det er en god ide at tjekke sine fradragsmuligheder for låneomkostninger. Har man købt bolig, og i den forbindelse fået eller betalt renter i forbindelse med en refusionsopgørelse, skal de også indberettes til skat,” understreger Søren Bech og tilføjer:

”Tjek også gerne, om SKAT har oplysninger om dine eventuelle børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser. Hvis det er aktier i et depot i udlandet, skal købesummen indberettes til skat - ellers får du ikke fradrag for eventuel tab på disse, når du sælger dem engang i fremtiden.”

Snyd ikke dig selv i SKAT og tjek de mest almindelige fradragsmuligheder:

  1. Befordringsbidraget
  2. Børne- og underholdningsbidraget
  3. Håndværkerfradraget
  4. Udgifter i forbindelse med kost og logi
  5. Velgørenhedsfradraget
  6. Fradrag for låneomkostninger
  7. Tab på aktier og investeringsforeningsbeviser

 

Kontakt os

Malene Billund
Presseansvarlig
Tlf: 5133 2378
E-mail

Følg PwC