Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Danskerne læser mere end vores naboer i Norge og Sverige

Den danske bogbranche er fortsat i vækst og klarer sig bedre end nabolandene Sverige og Norge. Mens trykte bøger og lydbøger oplever et fald, oplever e-bøgerne høj vækst. Det viser PwC’s analyse Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022.

Ifølge PwC’s årlige analyse Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022 forventes omsætningen i den danske bogbranche årligt at stige med 1,9 % frem mod 2022. Det betyder, at omsætningen i 2017 på ca. 2,3 mia. kr. forventes at stige til ca. 2,6 mia. kr. i 2022. Tallene dækker over forbruger-, uddannelses- og professionelle titler fordelt på e-bøger, trykte bøger samt lydbøger.

”Danskerne læser mange bøger, og det danske Bog- og Litteraturpanel viser, at andelen af danskere, som aldrig læser, er den laveste siden 2010. Samtidig viser 2017-rapporten fra FEP (Federation of European Publishers), at danske husholdningers årlige forbrug af bøger overstiger det europæiske gennemsnit. Det tyder altså på en meget positiv fremtid for den danske bogbranche," fortæller Leif Ulbæk Jensen, partner og medieekspert i PwC. Han tilføjer:

”Generelt gælder det for bogbranchen, at andre medier i høj grad påvirker forbrugernes smag og købsvaner. Det så vi blandt andet med ’The Handmaid’s Tale’ fra 1985, da den i 2017 blev lavet til en tv-serie og fik salget af bogen til et stige massivt.”
Det er dog uddannelsesbøger, der oplever den største vækst på 5,9 % frem mod 2022, og det er samtidig den eneste kategori, hvor trykte- og lydbøger forventes at vækste fremfor at falde.

E-bøger trækker væksten

Analysen viser desuden, at e-bøgerne i alle kategorier er i vækst. Således forventes de professionelle e-bøger en årlig gennemsnitlig vækst på 8,1 %, forbruger-e-bøger på 11 % og uddannelsesbøger på 13,7 %.

”Forbrugernes vaner ændrer sig, og e-bøgerne vinder efterhånden indpas og gør det let og oftest billigere at læse på farten. eReolen, som tilbyder e-bøger via alle offentlige biblioteker, er populær og i første halvdel af 2017 blev mere end 140.000 e-bøger udlånt hver måned, som er en stigning på cirka 10 % fra sidste år,” udtaler Leif Ulbæk Jensen.

Dog viser en analyse fra Danske Forlag samtidig, at lige knap 90 % af danskerne ikke har købt en e-bog de sidste 12 måneder:

”Når man tager den digitale udvikling inden for andre medier i betragtning, fx inden for musik og video, holder den trykte bog skansen og er stadig et værdsat medie blandt forbrugerne. Udviklingen imod digitale løsninger er ikke så udtalt som inden for andre brancher, og derfor er den gennemsnitlige årlige vækst på global plan positiv,” fortæller Leif Ulbæk Jensen.

Fremtiden ser lidt anderledes ud, hvis vi ser nærmere på vores nabolande, Sverige og Norge, hvor begge lande forventes et gennemsnitligt årligt fald på hhv. 1,3 % og 0,3 %. Samtidig overstiger Danmarks gennemsnitlige vækst den forventede globale vækst på 1,5 %.

”Den danske bogbranche er i vækst, og den forventes at fortsætte de kommende år. Den danske bogbranche er endda blandt det marked i Vesteuropa, som oplever mest fremgang, og lige nu er Danmark vurderet som det tredjebedste marked for vækst, mens det dog ser anderledes ud for både Sverige og Norge, hvor vækstudsigter for første gang i de seneste år er faldende,” slutter Leif Ulbæk Jensen.

Om Global Entertainment & Media Outlook

PwC’s 19. årlige udgave af Global Entertainment & Media Outlook er en omfattende onlinekilde til global analyse af privatforbrug og reklameforbrug. Med direkte sammenlignelige historiske og prognosebaserede data og kommentarer for fem år for 15 specifikke industrisegmenter i 53 lande og områder gør Outlook det lettere at sammenligne og modstille privatforbrug og reklameforbrug på tværs af segmenter, lande og områder. Du kan læse mere på www.pwc.com/outlook.

Segmenter omfattet af Global Entertainment & Media Outlook

Bøger; Business-to-business; Biografer; Dataforbrug; Internetadgang; Internetreklamer; Blade; Musik, radio og podcasts; Aviser; Out-of-home; OTT video; Traditionelt tv og hjemmevideo; tv-reklamer; Videospil og e-sport; Virtual reality.

Metode

Alle prognoserne er opbygget ved at først at indsamle historiske data fra en række forskellige kilder. En base af omfattende historiske data indsamles i første omgang fra offentligt tilgængelige informationskilder, herunder brancheorganisationer og statslige organer. Derudover er der gennemført interviews med relevante inden- og udenlandske organisationer, tilsynsmyndigheder og ledende aktører for at indsamle indsigter og estimater, der ikke er offentligt tilgængelige. Alle prognoser udarbejdes således som led i en samlet, integreret proces, der involverer både kvantitativ og kvalitativ analyse, herunder forventninger til udvikling i makroøkonomiske forhold. Prognoserne er resultatet af en scoping-proces, markedskort-lægning, dataindsamling, statistisk modellering og validering og er således i sagens natur behæftet med usikkerhed.

Download 

Kontakt os

Leif Ulbæk Jensen

Partner, statsaut. revisor

Tlf: 3945 9216

Malene Billund

Presseansvarlig

Tlf: 5133 2378

Følg PwC