Effekten fra persondataforordningen er udeblevet: danskernes tillid til den offentlige databehandling er status quo

08/10/18

Den 25. maj 2018 blev persondataforordningen (GDPR) en realitet, og implementeringen af GDPR skulle bl.a. øge tilliden til det offentliges databehandling. Effekten er dog udeblevet, og danskernes tillidsniveau har ikke flyttet sig siden 2017. Det viser en ny tillidsmåling fra PwC.

PwC har i samarbejde med Epinion lanceret et nyt Tillidsbarometer, hvor ca. 1.500 danskere har svaret på spørgsmål om tillid til hinanden og til deres omverden. Danskernes tillid til de offentlige myndigheders databehandling lå på indekstal 61 i 2017, og i den nye måling lander indekstallet på niveau, nemlig 61.

”Målingen viser, at danskernes tillidsniveau er status quo, hvilket tyder på, at GDPR ikke har haft den ønskede effekt i forhold til at øge den overordnede tillid til databehandling inden for det offentlige. Dette på trods af at et af de primære formål med GDPR netop var at styrke beskyttelsen af personoplysninger for derigennem at skabe større tillid til den digitale verden,”  siger Christian Klibo, partner i PwC.

Ifølge Tillidsbarometeret 2018 har GDPR således ikke flyttet på borgernes oplevelse af samt tillid til de offentlige myndigheders databehandling fra 2017 til 2018. Derfor kan det offentlige med fordel øge indsatsen på områder, der er tilknyttet behandling- og håndtering af borgernes persondata, lyder anbefalingen fra PwC:

”Der ligger stadig et stort arbejde forude i forhold til at sikre tilliden fra borgerne og i forhold til at efterleve reglerne fra GDPR. Det kræver en kontinuerlig kommunikationsindsats, ligesom der må investeres i den rette teknologi, der kan være med til at understøtte opgaven med at sikre borgernes data,”  fortæller Christian Klibo.
 

tillid-til-offentlige-myndigheders-databehandling

Danskerne er glade for selvbetjeningsløsninger

På trods af at det overordnede indekstal for tilliden til offentlige myndigheders databehandling ikke er steget, viser undersøgelsen en mindre stigning ved fire ud af otte udsagn, der er relateret til danskernes tillid til det offentliges databehandling. Når danskerne skal pege på, hvilke områder de har størst tillid til, når det kommer til offentlige myndigheders databehandling, er det især tilliden til, at de trygt kan benytte digitale selvbetjeningsløsninger, der ligger højt og er steget fra indeks 72 til 73.

”Målingen viser, at danskerne har tillid til, at de trygt kan benytte diverse selvbetjeningsløsninger, som det offentlige stiller til rådighed, såsom fx borger.dk og sundhed.dk. For at opretholde det høje tillidsniveau fra danskerne er et stærkt fokus på sikkerheden hos det offentlige helt afgørende, for hvis persondata om borgerne slipper ud, kan det få alvorlige konsekvenser. Derfor må det offentlige kontinuerligt arbejde med it-sikkerhed og sikre sig mod cyberangreb, der bliver stadigt mere avancerede,” fortæller Christian Klibo.

Målingen viser også en mindre stigning, når det gælder danskernes tillid til, at de trygt kan dele deres oplysninger med offentlige myndigheder. Her er indekstallet steget fra 64 i 2017 til 65 i 2018. Det samme gør sig gældende for danskernes tillid til, at de offentlige myndigheder behandler deres personlige oplysninger fortroligt, som også er steget fra 64 i 2017 til 65 i 2018.

Om Tillidsbarometeret

PwC har, i samarbejde med analysebureauet Epinion, spurgt over 1.500 danskerne om deres tillid til en række parametre i PwC’s Tillidsbarometer. Her har danskerne skullet svare på en række spørgsmål om vores tillid til hinanden og vores omverden. Tillidsbarometeret bliver gennemført flere gange årligt.

Om Tillidstallet

Tillidstallet er et vægtet gennemsnit af de forskellige tillidsdimensioner i Tillidsbarometeret og giver i 2018 et samlet tillidstal på 63 mod 62 i 2017. Tillidsdimensionerne er følgende: Danskernes tillid til hinanden, tillid til institutioner, tillid til erhvervslivets rammevilkår, tillid til det private erhvervsliv, tillid til de offentlige myndigheders databehandling, tillid til det private erhvervslivs databehandling, tilliden til online shopping og tilliden til sociale medier.

Kontakt os

Christian Klibo

Partner, Advisory, PwC Denmark

Tlf: 4041 9520

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC