Har du husket at få alt med på din årsopgørelse for 2018?

05/03/19

Skal du have penge tilbage i skat, eller kan du se frem til en ekstraregning? Det kan danskerne få svar på fra mandag den 11. marts 2019 – eller måske allerede i weekenden inden - hvor SKAT åbner for årsopgørelsen, og der er mulighed for at tjekke, om skatteoplysningerne for 2018 er korrekte, herunder ikke mindst dine fradrag. PwC har samlet de væsentligste fradrag. 

Har du en almindelig selvangivelse, ligger din årsopgørelse klar i din skattemappe på SKATs hjemmeside senest fra mandag den 11. marts 2019. Måske allerede i weekenden inden, hvis SKAT i lighed med tidligere år åbner for systemerne i weekenden op til den annoncerede åbning om mandagen. De fleste danskere kan med fordel tjekke deres årsopgørelse:

”Mange danskere overser vigtige fradrag, og man kan ikke regne med, at årsopgørelsen indeholder ens dine fradrag, da der er fradrag, som man selv skal indberette. SKAT kan også have fået forkerte oplysninger, så derfor er det en god ide bl.a. at gennemgå private renter, kørselsfradrag relateret til dit arbejde og arbejdsrejser, m.v.,” forklarer Per Ørtoft Jensen, skatteekspert og partner i PwC.

Her er de væsentligste fradrag, som det er værd at holde øje med:

1. Håndværkerfradrag og servicefradrag

Du kan trække op til 12.000 kr. fra på selvangivelsen for arbejdsløn til visse såkaldt grønne håndværksydelser vedrørende dit hjem eller fritidsbolig, fx isolering af tag, gulv og ydermure, udskiftning af ruder, visse reparationsydelser mv. på energiforsyningsanlæg. Endvidere er der fradrag for visse omkostninger i forbindelse med tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm. Du kan se den fulde liste over godkendte ydelser på SKAT’s hjemmeside. Fradraget på 12.000 kr. gælder for hver person; dvs. et ægtepar eller samleverpar kan fratrække i alt 24.000 kr., men det skal fordeles med max. 12.000 kr. på hver person.

Derudover kan du trække op til 6.000 kr. fra pr. person i såkaldt servicefradrag, dvs. ydelser som rengøring, børnepasning, almindeligt havearbejde mv. Se den fulde liste på SKAT’s hjemmeside.

2. Husk kørslen til og fra arbejde

Hvis din samlede kørsel mellem hjem og arbejde overstiger 24 kilometer pr. dag, kan du få fradrag for befordring ud over denne bundgrænse. Dette befordringsfradrag er ikke nødvendigvis fortrykt på årsopgørelsen – og hvis det er fortrykt, er der alligevel grund til at regne det efter, idet det fortrykte beløb er udregnet på baggrund af nogle standarddata, som ikke nødvendigvis passer på din konkrete situation.

Befordringsfradraget er 1,94 kr. pr. km i 2018, dog kun 0,97 kr. pr. km for kørsel udover 120 km dagligt (medmindre du bor i en såkaldt udkantskommune; se listen på SKAT’s hjemmeside). Et godt tip er at beregne fradraget ud fra de faktiske antal kørte kilometer og ikke kilometerne efter ”fugleflugtslinjen”. Tjek derfor kilometerantallet, når du holder i din indkørsel og igen, når du holder ved din arbejdsplads; og husk at optælle det konkrete antal dage, hvor du har kørt turen i 2018.

3. Kost, logi og småfornødenheder som udsendt for forretningsrejse mv.

Er man på rejse i forbindelse med sit arbejde, er der mulighed for at få et fradrag for udgifter forbundet med kost og logi. Man skal være på rejse til et midlertidigt arbejdssted. Derudover skal afstanden fra den sædvanlige bopæl til det midlertidige arbejdssted være så stor, at man ikke har mulighed for at rejse frem og tilbage hver dag og tilbringe natten hjemme. Du kan også få fradrag for såkaldte småfornødenheder (fx en kop kaffe i lufthavnen og lign.) – 124,50 kr. pr. døgn i 2018 – uanset, om du har haft sådanne udgifter eller ej, og selvom din arbejdsgiver har refunderet dine udgifter til dagens tre måltider. Det maksimale fradrag er 24.700 kr. i 2018. Se satser mv. på SKAT’s hjemmeside.

4. Husk fradrag på privat gæld

Har du lånt penge privat, har du fradrag for renterne. Du kan også få fradrag for stiftelsesprovision, hvis løbetiden er under to år. Der er særlige regler, hvis provisionen er mere end 2,5 pct. af lånebeløbet.

5. Tjek pensionsindbetalinger

Sørg for, at indskud på ratepension ikke overstiger fradragsgrænsen på 54.700 kr. Er grænsen overskredet, bør du bede bank eller pensionsselskab om at få overført til fx en fradragsberettiget livrenteordning; eller du kan vælge at få beløbet tilbagebetalt og dermed ikke få fradrag.

6. Fradrag for donationer til velgørende organisationer

Hvis du har indbetalt til velgørenhed til eksempelvis Børnefonden, Amnesty International eller Kræftens Bekæmpelse, skal du tjekke, om organisationerne har indberettet beløbene til SKAT. Du kan nemlig kun få fradrag, hvis organisationerne har indberettet dine bidrag til SKAT. Du har fradrag for det indbetalte beløb, dog højst 15.900 kr. i alt i 2018.

7. Har du lagt dit lån om i 2018?

Har du omlagt realkreditlån, skal man typisk stille en bankgaranti. Det vil sige, at man betaler en garantiprovision til banken, der kan trækkes fra i skat, men beløbet er ikke altid blevet indberettet til SKAT. Det samme gælder for stiftelsesprovision, hvis lånets løbetid er under 2 år; fx i forbindelse med omlægning, byggekredit mv.

8. Boligkøb/salg – ejendomsværdiskat m.v.

Ved køb af fast ejendom, beregnes der som udgangspunkt ejendomsværdiskat fra overtagelsesdatoen, men hvis du først flytter ind på et senere tidspunkt, skal du først betale ejendomsværdiskat fra indflytningstidspunktet. Tilsvarende gælder ved salg af fast ejendom, når man flytter ud før overtagelsesdagen. Har du i forbindelse med salg eller køb af en ejendom betalt nogle renter, eller fået nogle renter tilbage i forbindelse med en refusionsopgørelse, skal de også indberettes til SKAT.

9. Børne- og underholdsbidrag

Børne- og underholdsbidrag bliver alene indberettet til SKAT, hvis ordningen går via det offentlige, men mange fraskilte personer indgår selv bindende aftaler om børne- og underholdsbidrag. Disse personer skal selv sørge for at fratrække det fradragsberettigede bidrag på årsopgørelsen. Husk i den forbindelse, at ud af det årligt betalte beløb er et fast beløb på 1.872 kr. i 2018 ikke fradragsberettiget.

10. Har du restskat/overskydende skat for 2018?

Dag-til-dag renten på restskat for 2018, er på 2,2 % og beregnes dag-til-dag fra 1. januar 2019 indtil den dag, du betaler i 2019. Hvis du betaler efter den 1. juli 2019, beregnes denne dag-til-dag rente, men der lægges i stedet for 4,2 % procenttillæg til din restskat. Renter og procenttillæg til SKAT er ikke fradragsberettigede.

11. Gennemgå tab på aktier og aktiegevinster

Husk at kontrollere, om SKAT har oplysninger om din beholdning af børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser. I modsat fald er der risiko for, at du ikke kan få fradrag for tab på børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser, når du en gang i fremtiden sælger disse.

12. Har du investeringer i udlandet?

Du skal selv selvangive dine indkomster fra udlandet, fx renteindtægter fra udenlandske bankkonti, aktieudbytter fra aktier i udenlandsk depot og kursgevinster i forbindelse med salg, idet udenlandske banker ikke foretager indberetning til Skat. Husk også, at der skal betales dansk ejendomsværdiskat af fast ejendom i udlandet, og man kan i visse tilfælde få nedslag for lignende skatter, som man har betalt i det land, hvor ejendommen er beliggende.

13. Deleøkonomien skal også (delvist) beskattes

Har du udlejet (værelser i) din bolig via Airbnb, er en andel er skattefri, mens resten er skattepligtig: Det skattefri bundfradrag på 28.000 kr. i 2018. Ved sommerhusudlejning er det skattefri bundfradrag 40.000 kr., hvis der udlejes gennem et bureau, som indberetter til SKAT; ellers er bundfradraget 11.000 kr. i 2018. Bytter man bolig med andre, skal man betale skat af værdien af den bolig, som man har byttet sig til.

Ved udlejning af bil, lystbåd, campingvogn mv. er der et skattefri bundfradrag på 10.000 kr. i 2018.

Ved sådan udlejningsindkomst beskattes 60% af den del af indkomsten, som overstiger bundfradragene.

Hvad med forskudsregistreringen 2019?

Det er altid en god idé, nu når man har fat i skattetallene, at se på om 2019 forskudsregistreringen ser korrekt ud. Hvis ikke, bør man få den justeret, så man ikke får en uventet skatteregning, når året er gået. Det kan også være, at man måske betaler for meget i skat, fx hvis man ikke har fået alle sine fradrag med på forskudsopgørelsen.  

loading-player

Playback of this video is not currently available

Kontakt os

Per Ørtoft Jensen

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9788

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC