Kun 4 ud af 10 erhvervsledere tror, det nye erhvervsfremmesystem vil imødekomme deres behov

Det nye erhvervsfremmesystem var tiltrængt, men erhvervslivets modtagelse er blandet, og blot 4 ud af 10 erhvervslederne tror, det nye erhvervsfremmesystem vil imødekomme deres behov. Succesen står og falder med de syv tværkommunale erhvervshuses evne til at give virksomhederne skræddersyet information, sikre nem adgang og en digital tilstedeværelse. Det viser PwC’s nye pulsmåling om erhvervsfremmesystemet.

En politisk aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti skal gøre erhvervsfremmesystemet mere enkelt og sætte fokus på virksomhedernes behov. I en ny pulsmåling har PwC taget pulsen på erhvervslivets ønsker til det nye erhvervsfremmesystem, herunder erhvervshusenes vigtigste opgaver.

Pulsmålingen viser, at erhvervslivet overordnet set er enig i, at en forenkling og omstrukturering af erhvervsfremmesystemet var nødvendigt. Det svarer hele 85 % af erhvervslederne, og 49 % svarer endda, at de er ’meget enig’ i, at det var nødvendigt.

Der er ingen tvivl om, at det var på tide med en forenkling af erhvervsfremmesystemet. Erhvervslivet har manglet et effektivt system, der først og fremmest kan sætte virksomhedernes behov i centrum,” siger Christian Klibo, partner i PwC.

Der er dog kun en lille overvægt af erhvervslederne (57 %), der er ’enige’ eller ’meget enige’ i at det nye erhvervsfremmesystem skaber bedre vilkår for dansk erhvervsliv og iværksætteri. Og kun 44 % af erhvervsledere tror, det nye erhvervsfremmesystem vil imødekomme deres egen virksomheds behov. Samtidig er det blot 41 %, der svarer, at de er enige i, at erhvervsfremmesystemet skaber bedre finansieringsmuligheder i form af tilskud og lån, mens 59 % svarer, at de er uenige heri.

Pulsmålingen viser, at der er blandede forventninger til det nye erhvervsfremmesystem fra erhvervslederne. Til gengæld peger de mere entydigt på, at det bliver afgørende for erhvervshusene at være nemt tilgængelige for alle virksomheder. Tilgængelighed – fysisk såvel som digitalt – bliver derfor uden tvivl et vigtigt element, hvis det nye erhvervsfremmesystem skal blive en succes,” siger Christian Klibo.

Han henviser til, at erhvervslederne (67 %) ser det som vigtigst for deres virksomhed, at de statslige ordninger nu bliver tilgængelige via erhvervshusene, så ydelserne får en lokal indgang – fx internationalisering (Eksportrådet), kapitalformidling (Vækstfonden) og innovation (Innovationsfonden).

Det bliver ikke nødvendigvis nogen nem opgave, men det er ikke desto mindre vigtigt, at fx Eksportrådet kommer i meget tættere dialog med kommunerne og erhvervshusene, hvis tilbuddene skal nå helt ud til de danske iværksættere samt små og mellemstore virksomheder, så de kan få hjælp til at komme ud på nye markeder” siger Christian Klibo.

Den digitale platform afgørende

Erhvervslivet ser dernæst den digitale erhvervsplatform som et nøgleelement i forhold til det nye erhvervsfremmesystem. Således svarer 73 %, at de ser det som en fordel, at al information, vejledning og ydelser om opstart, drift og udvikling vil blive digitaliseret. Samtidig svarer 60 % af erhvervslederne, at det er vigtigt for deres virksomhed, at der etableres en datadrevet digital erhvervsplatform, der giver virksomhederne 24/7 adgang til information, vejledning og digitaliserede ydelser om opstart, drift og udvikling af virksomheder mv.

Pulsmålingen sætter en tyk streg under, hvor vigtigt det er, at de forskellige erhvervsfremmeordninger er digitale og dermed tilgængelige for virksomheder i hele Danmark. Erhvervslederne er til gengæld mindre optagede af administrationen af systemet, herunder hvilke instanser der overtager hvilke opgaver osv. Det vigtigste er den nemme og digitale tilgængelighed, samt at erhvervsfremmeplatformen formår at skræddersy informationer og ydelser direkte til den enkelte virksomheds behov. Det bliver en klar nøgleopgave for erhvervshusene at sikre dette,” siger Christian Klibo.

Når erhvervslederne skal prioritere, hvad der bliver erhvervshusenes vigtigste opgaver, peger de på følgende tre hovedopgaver:

  1. Være nemt tilgængelige for virksomheder i hele Danmark
  2. At samle og fungere som kompetencecentre med specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og –udvikling
  3. At sikre at der ikke sker overlap mellem ydelserne, der udbydes i de tværkommunale Erhvervshuse og enkeltkommunerne // At skabe gode vejlednings- og rådgivningsvilkår for virksomheder med vækstambitioner. 

Om pulsmålingen

PwC’s pulsmålingen ’Erhvervsfremmesystemet 2018’ er gennemført via et online survey fra den 18. juni til den 3. september 2018, med svar fra knap 400 erhvervsledere. Erhvervslederne har blandt andet svaret på, hvad de har af ønsker til det nye erhvervsfremmesystem, herunder erhvervshusenes vigtigste opgaver.

Kontakt os

Christian Klibo

Partner, Advisory, PwC Denmark

Tlf: 4041 9520

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC