Bliver konfirmanden beskattet af sine gaver?

02/05/19

Giver du penge til konfirmanden i år? Så bør du være opmærksom på de skatteregler, der gælder for, hvornår der skal betales skat af gaven. Som nært familiemedlem må du forære op til 65.700 kroner, uden at der lander en ekstra skatteregning på konfirmandens gavebord. Retningslinjerne for gaver fra venner og familie uden for den nære familie kan dog være svære at gennemskue. Her kan en investeringsgave være et alternativ, påpeger PwC.

Tilhører du den nære familie til konfirmanden, findes der klare retningslinjer for, hvornår en konfirmationsgave er skattepligtig eller ej:

"Beløbsgrænse lyder på 65.700 kroner, når man hører til den nære familie, og konfirmanden bliver altså kun beskattet i de tilfælde, hvor gaven overstiger dette beløb. Her vil skatten lyde på 15 %," fortæller partner og skatteekspert i PwC, Per Ørtoft Jensen.

Tvetydige retningslinjer for gavegivere uden for nær familie

Er du forælder, stedforælder, plejeforælder, bofælle, bedste- eller oldeforælder til konfirmanden, er du at betragte som et nært familiemedlem, og her er skattereglerne ikke til at tage fejl af. Dog er grænserne langt mere uklare, hvis man eksempelvis har titel som onkel eller moster - eller en anden gavegiver, der efter Skattestyrelsens definition ikke hører til den nære familie.

"De, der ikke tilhører den nære familie, som fx faster og onkel, har ikke nogle klare retningslinjer at gå efter, som indikerer beløbsgrænsen for konfirmationsgaver. Det betyder, at konfirmanden kan risikere at blive beskattet af gaver fra fx venner og familie, der ikke karakteriseres som nære, hvis beløbet falder uden for det niveau, der kan opfattes som 'almindeligt passende'," fortæller Per Ørtoft Jensen.

Per Ørtoft Jensen henviser til Skattestyrelsens vejledende tekst på området, der giver en indikation af, at Skattestyrelsen vurderer, hvorvidt en gave er skattepligtig ved at se på gavens størrelse i forhold til den relation, der er mellem giver og modtager, samt på selve begivenheden:

"Det betyder, at beløbene for, hvornår en gave er skattepligtig må kunne variere. Hvis man som gæst, der ikke tilhører den nære familie, normalt giver gaver i den dyre ende, bør der kunne argumenteres for, at maksbeløbet for, hvad Skattestyrelsen accepterer som en skattefri konfirmationsgave, også ligger højere. Men hvis man normalt ikke giver dyre gaver i anden sammenhæng, kan dette formentlig ligeledes påvirke udfaldet af, hvorvidt konfirmationsgaven kan betragtes som skattefri," vurderer Per Ørtoft Jensen, der godt kan forstå, hvis det skaber forvirring.

Investeringsgave til konfirmanden

Per Ørtoft Jensen nævner, at gavegivere - under hensyntagen til beløbsgrænserne for skattefri gaver fra de forskellige gæstekategorier - kan overveje muligheden at give fx en aktiesparekonto med op til 50.000 kr., som er max-indskudsgrænsen gældende for 2019, eller en aldersopsparingskonto, hvor det i år gældende max-beløb, der kan indsættes, ligger på 5.200 kr.:

"En måde, hvorpå man som gavegiver kan give konfirmanden penge og samtidig sikre sig, at afkastet af gaven beskattes lempeligt, er ved at forære konfirmanden en aktiesparekonto med et indskud på op til 50.000 kr. Dog skal man sikre sig, at konfirmanden ikke allerede har en aktiesparekonto - og at andre gavegivere ikke også giver en sådan gave, da hver person kun må have én aktiesparekonto," forklarer Per Ørtoft Jensen.

En anden mulighed er at forære konfirmanden en aldersopsparingskonto, hvor der i år kan indskydes max. 5.200 kr.

"Her er der ingen begrænsninger for, hvor mange konti en person må have, men den årlige indskudsgrænse gælder dog samlet på tværs af alle personens aldersopsparingskonti. Samtidig kan den umiddelbare værdi af det nominelle gavebeløb vise sig at blive meget værdifuldt for konfirmanden, da effekten af indskuddet kan vokse sig til et ganske pænt beløb med rentes-rente og med udsigt til en stadig stigende pensionsalder, som kan resultere i, at investeringsgaven kan stå til forrentning med en forholdsvis lav beskatning i op imod 60 år," slutter Per Ørtoft Jensen.

Kontakt os

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Per Ørtoft Jensen

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9788

Følg PwC