Digitial transformation skaber optimisme i forsikringsbranchen

21/05/19

Indtil for nyligt har de teknologiske forandringer og ændringer i forbrugeradfærd udgjort en trussel for mange forsikringsselskaber, og det har intensiveret konkurrencen i branchen. I stedet for at se på den digitale transformation som en trussel, ser toplederne nu først og fremmest muligheder. Det viser PwC’s CEO Survey 2019 blandt 140 topledere inden for forsikringsbranchen.

Toplederne i forsikringenbranchen ser mere optimistik på fremtiden og har vendt trusselsbilledet til optimisme ifølge PwC’s CEO Survey 2019. I 2019 var det således blot 31 % af toplederne, der angav at være meget bekymrede for hastigheden af teknologiske forandringer for deres virksomheds vækstpotentiale, mens det var over halvdelen (51 %) i 2018.

”Hidtil har bølgen inden for teknologiske tiltag i høj grad handlet om at forbedre virksomhedens service overfor kunderne og om at reducere omkostninger. Nu handler den teknologiske forandring i forsikringsselskaberne i højere grad om at skabe en fundamental ændring af forretningsmodellen”, siger Robert Bo Jensen, partner i PwC.

Undersøgelsen viser desuden, at mere end 80 % af toplederne inden for forsikringsbranchen i dag har implementeret AI (Artificial Intelligence) i deres forretningsmodel eller vil gøre det inden for de næste tre år.

Innovation bragt tættere på kunderne

Forsikringsselskaber, som netop udfordrer de konventionelle ideer om forsikring og forsikringsmodeller, har flyttet beslutningskraften ud i afdelingerne og tættere på kunderne og dermed gjort hele forretningsmodellen mere decentral:

”Et godt eksempel på, hvordan forsikringsselskaberne er begyndt at se digital transformation i relation til forretningsmodellen, er, at virksomhederne er begyndt at arbejde mere sammen på tværs af it-, compliance-afdelingen og forretningen,” siger Robert Bo Jensen og uddyber:   

“Det betyder, at nye produkter i dag bliver testet tidligere i udviklingsfasen, og det betyder, at virksomhederne i højere grad lykkes med nye teknologiske produkter som for eksempel intelligente systemer til overvågning i hjemmet.”

Mangel på de rette talenter

Der er dog forskel på, hvor hurtigt CEO’erne i forsikringsbranchen omfavner og kapitaliserer de teknologiske muligheder, og her er talent et nøgleord i forhold til at drive den nødvendige digitale transformation:

”Det er bekymrende, at mere end 80 % af toplederne i branchen er meget eller i nogen grad bekymrede over mangel på medarbejdere med de rette kvalifikationer i forhold til deres vækstudsigter.  Der ligger derfor en stor opgave - også fra politisk hold - med at sikre adgang og udviklingen af de rette talenter” slutter Robert Bo Jensen.

Om undersøgelsen

I PwC’s CEO Survey blev der gennemført knap 3.200 interviews i over 90 lande i løbet af det sidste kvartal af 2018, hvor ca 140 respondenter fra forsikringsbranchen deltog. CEO Survey er verdens førende og mest omfattende toplederundersøgelse.

Kontakt os

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Robert Bo Jensen

Partner, FS Consulting og Technology, PwC Denmark

Tlf: 3945 9696

Følg PwC