Færre danske topledere tror på Tyskland og Storbritannien som vækstmarkeder

07/03/19

Langt færre danske topledere peger på Tyskland og Storbritannien som deres foretrukne vækstmarkeder i år sammenlignet med tidligere år. Brexit sender dermed Storbritannien ud af top 5, og den tyske afmatning slår for alvor igennem hos de danske topledere. Det viser de danske resultater fra PwC’s CEO Survey 2019, som netop er lanceret ved en post-Davos konference hos PwC i Hellerup.

PwC’s CEO Survey 2019 viser, at blot 26 % af de danske topledere peger på Tyskland som vækstmarked mod hele 36 % i 2018 og 40 % i 2017. I tredje kvartal 2018 skrumpede tysk økonomi med 0,2 %, og med en helt flad udvikling i fjerde kvartal kørte tyskerne lige netop uden om recession. Afmatningen og den svagere tyske efterspørgsel slår igennem, når vi ser på de danske toplederes forventninger til vækstmarkederne i det kommende år. Også globalt falder Tyskland som en sten fra 20 % sidste år til 13 % i år. Tyskland bevarer dog sin 2. plads over de danske toplederes foretrukne vækstmarkeder – kun overgået af USA.

”Tysklands økonomi er stort set gået i stå, og det slår igennem, når såvel de danske som globale topledere skal vurdere deres kommende vækstmarked. Det bliver uden tvivl en udfordring for den danske eksport, da Tyskland traditionelt har været det vigtigste eksportmarked for danske virksomheder,” vurderer Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør i PwC.

Han henviser til, at den danske eksport af varer til Tyskland lå på 101 mia. kr. i 2017 ifølge Danmarks Statistik, hvilket gør Tyskland til det største eksportmarked for danske virksomheder.

Storbritannien ude af top 5

Storbritannien, der ellers også er et traditionelt vækstmarked for de danske topledere, falder for andet år i træk. I år er det blot 12 % af de danske topledere, der peger på Storbritannien som vækstmarked, mens det var 20 % sidste år og 39 % forrige år. Dermed er Storbritannien faldet fra en 2. plads i 2017 til en 6. plads i 2019 på listen over de danske topchefers foretrukne vækstmarkeder og ryger dermed ud af topledernes Top 5-vækstmarkeder.

“Det er en vanskelig tid for Storbritannien, og efter en lang periode med usikkerhed forventer færre danske topledere vækst på dette marked. Risikoen for en ‘hård brexit’ og usikkerheden på andre traditionelle vækstmarkeder som USA og Rusland betyder, at der generelt er behov for at opdyrke nye kundesegmenter og markeder,” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

USA og Kina er blevet mindre attraktive

De danske toplederes tro på USA lider også et knæk, men USA fastholder dog sin 1. plads over danskernes foretrukne vækstmarkeder. I 2019 er der 34 % af de danske topledere, der har valgt USA som deres foretrukne vækstmarked, mod 38 % i 2018 og 37 % i 2017.

”Andelen af danske topledere, der peger på USA som deres foretrukne vækstmarked, er lavere end de seneste år. Dykket er dog knap så markant, som det vi ser for fx Tysklands vedkommende. Det afspejler, at handelskrigen mellem USA og Kina, på trods af våbenhvile, fortsat skaber usikkerhed om fremtiden, og at toplederne må se sig om efter andre mulige vækstlommer,” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Globalt viser PwC’s CEO Survey et endnu større fald, når det gælder vækstmarkeder som USA og Kina. Andelen af globale topledere, der peger på USA som deres vigtigste vækstmarked, er således faldet med hele 19 procentpoint, fra 46 % sidste år til 27 % i år. Når vi ser på Kina er andelen faldet 9 procentpoint fra 33 % sidste år til 24 % i år.

”Ud over at færre peger på USA og Kina som foretrukne vækstmarkeder, viser PwC’s CEO Survey en generel tendens til, at de globale topledere har svært ved at pege på deres tre foretrukne markeder. Således svarer en højere andel af de globale topledere ’ved ikke’ end den andel, der peger på fx Tyskland og Indien. Det skyldes, at det er udfordrende for de globale topledere at angive vækstmarkeder i en meget omskiftelig tid med stor usikkerhed på mange markeder,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen.

PwC’s CEO Survey viser desuden, at hele 8 % af de globale topledere i år ikke kunne pege på andre markeder end deres hjemmemarked som deres foretrukne vækstmarked.

”Det er ikke så overraskende, at toplederne kigger på deres hjemmemarked i en tid med store, uafklarede handelspolitiske spørgsmål. Denne tendens afspejler sig også i topledernes bekymringer, hvor geopolitisk uro, politisk usikkerhed og protektionisme ligger i top 5 hos såvel de danske som de globale topledere. De danske topledere planlægger dog fortsat at erobre nye markeder – og det i højere grad end de globale CEO’er,” slutter Mogens Nørgaard Mogensen.

Kontakt os

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC