Global usikkerhed sender erhvervslederes tro på vækst på laveste niveau i fem år

21/05/19

Næsten halvdelen af de danske erhvervsledere forventer, at dansk økonomi går ind i en lavkonjunktur senest i 2020. Det skyldes den globale usikkerhed, der samtidig sender erhvervsledernes tro på vækst i egen virksomhed ned på det laveste niveau i fem år. Det viser PwC’s CXO Survey 2019, som er udarbejdet i samarbejde med Dansk Erhverv.

I CXO Survey 2019 svarer knap halvdelen af de danske erhvervsledere, at de forventer en lavkonjunktur senest i 2020, og hele 74 % forventer en lavkonjunktur i dansk økonomi senest i 2021. De lidt kedelige tal giver udtryk for, at den globale afmatning for alvor har ramt de danske erhvervsledere:

“Tilliden til markederne har generelt været faldende som følge af stigende international uro i den seneste tid. Det påvirker de danske erhvervslederes tro på dansk økonomi, som de forventer går ind i en lavkonjunktur inden for de kommende to år,” forklarer Lars Baungaard, markedsleder og managing partner i PwC.

Undersøgelsen viser desuden, at andelen af erhvervsledere, der forventer vækst i egen virksomhed i det kommende år, er faldet til det laveste niveau i de fem år, undersøgelsen er blevet foretaget. I år er det således 71 % af CXO’erne, der forventer vækst i det kommende år, mens det var hele 93 % i 2014. Andelen af erhvervsledere, der forventer en vækst over 10 %, er også faldet fra 32 % sidste år til 23 % i år.

“Vi kan se en nedadgående tendens, hvor de danske erhvervsledere bliver stadigt mere forsigtige i deres meldinger, når det gælder fremtidig vækst. Det kan til dels tilskrives usikkerheden på mange af de vigtigste markeder, herunder Storbritannien, hvor udfaldet af Brexit fortsat er usikkert, og Tyskland, hvor tysk økonomi mere eller mindre er i stilstand. Samtidig er der også usikkerhed om graden af reformvillighed efter folketingsvalget,” siger chef for samfundsøkonomi og analyse i Dansk Erhverv, Katrine Ellersgaard Nielsen.

Erhvervsledernes forsigtige optimisme underbygges af, at usikker økonomisk vækst er de danske toplederes største samfundsmæssige bekymring i dette års CXO Survey. På en andenplads finder vi usikkerhed om politiske beslutninger, der bekymrer flere erhvervsledere end både handelskonflikter, overregulering og geopolitisk usikkerhed.

Hver 10. virksomhed må lukke, hvis krisen rammer

På trods af den globale usikkerhed og forventninger om en forestående lavkonjunktur, svarer relativt få erhvervsledere, at de er rustet til en eventuel kommende krise. Det er således kun 18 %, der svarer, at de i høj grad er rustet til en kommende krise, og hver 10. virksomhed svarer, at konsekvensen af en krise kan være, at deres virksomhed må dreje nøglen om. De konsekvenser, som flest erhvervsledere vurderer, at en kommende krise vil få, er faldende efterspørgsel på produkter og services, og at virksomheder vil se sig nødsaget til at opsige medarbejdere.

“Undersøgelsen viser, at der er store forskelle, når det gælder virksomhedernes robusthed i forhold til at kunne modstå en kommende krise. De erhvervsledere, der føler sig rustet til en kommende krise, peger bl.a. på, at der arbejdes med fx tilpasning af omkostninger samt satsning på flere markeder i bestræbelserne på at ruste sig til en eventuel kommende krise,” slutter Lars Baungaard fra PwC.

Om undersøgelsen

Knap 470 danske erhvervsledere har deltaget i PwC’s CXO Survey 2019, som er gennemført i samarbejde med Dansk Erhverv. CXO bruges her som fælles betegnelse for adm. direktører og øvrige direktører som fx CFO, CIO, COO. Målingen bygger på online-interview foretaget i perioden 3. februar til 18. marts 2019. Respondenterne er bl.a. blevet spurgt til deres vækstforventninger, fokusområder og forventede investeringer, ligesom de også har svaret på spørgsmål, som berører nogle af de tendenser, der gør sig gældende i dansk erhvervsliv.
 

Kontakt os

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC