Kapitalforvalterne: Fokus på nytænkning, effektivisering og digitale løsninger samt talenter skal skabe vækst

11/04/19

Ifølge PwC’s CEO Survey 2019 forventer mere end hver tredje topleder inden for kapitalforvaltning et fald i den globale økonomi det kommende år. Og blot hver tredje tror i høj grad på vækst i egen virksomhed i 2019, hvilket er det laveste niveau i fem år. Udviklingen kan tilskrives globalisering af industrien, uro på det globale marked og behov for nytænkning inden for teknologi.

“Det står klart, at optimismen hos mange topledere inden for kapitalforvaltning har lidt et knæk i år, men mange tror stadig på deres evne til opnå en organisk vækst. Dette kan opnås via differentierede produkter og distribution, udnyttelse af ny teknologi, opbygning af nye kompetencer samt ved at lære af M&A. Fremtiden forventes at se anderledes ud, men byder også på nye muligheder,” fortæller Niels Larsen, partner i PwC.

Kapitalforvaltere befinder sig lige nu på et marked, der er stigende, men præget af global usikkerhed som følge af bl.a. handelskrigen mellem Kina og USA, uvished omkring Brexit og generel tvivl om markedsudviklingen. Adgangen til nye markeder byder samtidig på nye muligheder, men det giver også udfordringer, da der er store regionale forskelle på lovgivningen, den økonomiske renteudvikling, ligesom der er tidlige tegn på en mulig global økonomisk afmatning.

Globaliseringen af industrien stiller højere krav til virksomhederne, specielt når det kommer til den teknologi, virksomhederne gør brug af for at producere og analysere data til både internt og eksternt brug. Data og adgangen til data giver viden om kunder, om markedet og om produktiviteten i virksomheden. Det kræver dog en effektiv platform i form af moderne standardsystemer, som kan bruges på tværs i virksomheden”, udtaler Niels Larsen.

Data og teknologi bør være kernekompetencer

PwC’s undersøgelse viser desuden, at kapitalforvaltere i stigende grad har forsøgt at imødegå de teknologiske udfordringer og tilknyttede omkostninger ved eksempelvis at outsource diverse it-opgaver på både front- og back-office-områderne. Dette er dog ifølge Niels Larsen ikke nødvendigvis den bedste løsning:

”Efter vores opfattelse er data en kernekompetence for kapitalforvaltere. En front-to-back platform, der er så integreret som muligt, og som kan spore alle aspekter af data i virksomheden samt understøtte rapporterings- og analyseværktøjer, er afgørende for effektiviteten og mulighederne”, fortæller Niels Larsen.

Fokus på nytænkning og mangfoldighed

Nye teknologier og behovet for digital innovation ændrer på nogle områder afgørende på måden, hvorpå opgaver udføres og dermed også kravene til de kompetencer, der er brug for hos medarbejderen. Over halvdelen (55 %) af toplederne inden for kapitalforvaltning angiver, at det er blevet sværere at finde og ansætte medarbejdere med de rette kompetencer.


Fokus på produktivitet i den eksisterende arbejdsstyrke suppleret med eksterne specialister kan også give virksomhederne betydelige effektivitetsgevinster:

”Det er vigtigt, at virksomhederne i branchen ikke kun fokuserer på at hente kvalificeret arbejdskraft udefra, når det kommer til digitalisering og data. Virksomhederne bør ikke glemme at fokusere på at forbedre de tekniske færdigheder hos deres eksisterende medarbejdere gennem opkvalificering og træning”, siger Niels Larsen.

PwC har med baggrund i CEO Survey 2019 identificeret 3 forbedringsområder for topledere i kapitalforvaltning:

1) Agil M&A sikrer indtjening, skalérbarhed og distributionsmuligheder

De seneste år har kapitalforvaltningsbranchen konsolideret sig via traditionel M&A. Herigennem opnås bl.a. skalérbarhed, nye kompetencer og åbningen til nye markeder, som alt sammen underbygger fremtid vækst, men det er ikke uden risiko for bristede forventninger. Hele 29 % af toplederne inden for kapitalforvaltning forventer dog at benytte traditionel M&A som vækst-katalysator i løbet af de næste 12 måneder, mens endnu flere (41 %) forventer, at benytte agile-M&A aktiviteter – f.eks. joint-ventures, outsourcing af back-office osv. Dette øger fleksibiliteten og hastigheden i samarbejdet, giver adgang til mange af de samme fordele og er til tider mindre omkostnings- og risiko tunge.

2) Data og teknologi skal udnyttes bedre

En anden måde at skabe eller øge vækst på, findes i øget produktivitet og effektivitet. Ét af de midler, der i de seneste år er blevet udnyttet mere og mere til netop dette formål, er implementeringen af front-to-back løsninger der også forbedrer brugen af data herunder via AI (Artificiel Intelligence). Desværre er det ikke alle der formår at få det optimale udbytte ud af disse vækst-katalysatorer; mange topledere mener ikke, at deres nuværende datagrundlag er tilstrækkeligt f.eks. er kun 15 % tilfredse med data vedr. kundepræferencer. Mens 90% er enig eller meget enig i, at AI kommer til at spille en signifikant rolle fremadrettet. Konsensus er derfor, at selvom fremskridt er gjort, skal og kan data- og system udbyttet øges markant.

3) Fremgang kræver nye kompetencer

Nye teknologier, ønsket om at udnytte data og forblive konkurrencedygtige i en tid, hvor ”disruption” presser de fleste virksomheders eksistensgrundlag, er der brug for nye kompetencer i kapitalforvaltningsbranchen. Data og system kompetencer efterspørges i højere grad, og forretningsudvikling og procesoptimering er emner, som i lang tid har stået i status quo, men som mere og mere bliver afgørende og efterspurgt. Men rekruttering af sådanne medarbejdere kan være en udfordring; 55% af toplederne inden for kapitalforvaltning svarer således, at det bliver mere og mere svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, og kun 12 % forventer at øge antallet af medarbejdere.

Om undersøgelsen

PwC har gennemført 3.200 interviews med topledere i mere end 90 lande. 164 af toplederne repræsenterer aktie- og formueforvaltning, og 18 % af disse har rapporteret en årlig omsætning på over 1 mia. USD.

Kontakt os

Niels Larsen

Partner, Financial Services, PwC Denmark

Tlf: 2022 2033

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC