Kunstig intelligens rykker ind i olie- og gasindustrien

14/06/19

Næsten 80 % af toplederne inden for olie- og gasindustrien angiver, at AI (artificial intelligence) vil få betydning for måden at lave forretning på i løbet af de næste fem år. Og flere end halvdelen angiver, at de planlægger at implementere eller allerede har implementeret aspekter af AI i deres daglige drift. Det viser PwC’s Global CEO Survey 2019 med svar fra topledere i olie- og gasindustrien.

Der er stor værdi at hente for virksomhederne i olie- og gasindustrien ved at sætte digitalisering på dagsordenen. Teknologiske tiltag kan skabe innovation og effektivisering i en sådan grad, at de digitale frontløbere vil opnå en markant konkurrencemæssig fordel på markedet:

”Digitale strategier og digital innovation har potentiale til at øge effektiviteten markant i industrien, herunder brug af droner, robotteknologi, kunstig intelligens (AI) og virtual reality til at gøre boring- og undersøgelsesprojekter mere effektive, fremskynde ressource-gendannelse og mindske lønomkostninger ved at gå over til mere automatiserede processer”, siger Claus Dalager, partner i PwC.

Mangel på digitale talenter er et problem

PwC’s undersøgelse viser desuden, at adgangen til medarbejdere med tilstrækkelige digitale kompetencer - fra dataanalytikere til software ingeniører - udgør den næststørste trussel for virksomhedernes vækst, som toplederne i branchen bekymrer sig om:

“Mangel på talenter med de rette kompetencer, der kan hjælpe med at gennemføre en kreativ digitaliseringsstrategi, optræder som nummer to på listen over topledernes bekymringer omkring virksomhedens vækst og dermed lige efter prisudsving i råvarer. Manglen på analytiske kompetencer er ifølge undersøgelsen den primære årsag til, at den data, som virksomhederne indhenter og modtager om forretningsrisici, økonomiske prognoser og kundepræferencer ikke er tilstrækkelige til formålet,” forklarer Claus Dalager.

Forskel på finansiel fleksibilitet i branchen

Det er ikke kun digitalisering og ny teknologi, der kan skabe konkurrencemæssige fordele for virksomhederne i olie- og gasindustrien. Nutidens spørgsmål om klima, som ser ud til at have en tydelig effekt på både regeringspolitikker og forbrugeradfærd, er også noget, som olie- og gasindustrien er påvirket af. Valget af en fremtidig strategi er dog i høj grad bestemt af størrelsen på virksomhederne i branchen, hvor de store selskaber med finansiel fleksibilitet har en tydelig fordel, som de små selskaber ikke i samme grad besidder:

”De store spillere på markedet har finansiel fleksibilitet til hurtigere at kunne omstille sig, mens markedsforholdene gradvist ændrer sig. De kan fx opkøbe produktlinjer eller -grupper uden at være nødsaget til at opbygge disse organisk, eller de kan investere i et, for dem, utraditionelt marked, mens dette kun har begrænset indvirkning på deres bundlinje. De mindre, uafhængige virksomheder på markedet er mere sårbare og bør i stedet overveje strategiske alliancer til at dele omkostninger med større olie- eller gasselskaber, når de skal foretage investeringer uden for deres traditionelle forretningsområde,” udtaler Claus Dalager.

Den globale efterspørgsel på olie udgjorde ifølge The International Energy Agency 32 % af den globale efterspørgsel på primær energi i 2017 og er estimeret til at udgøre 28 % i 2040. Efterspørgslen på gas lå på 22 % i 2017, mens den i 2040 er estimeret til at ligge på 25 % Efterspørgslen på kul lå i 2017 på 27 %, mens den forventes at ligge på 22 % i 2040. Markedsudsigterne viser dermed, at fossile brændstoffer samlet set vil udgøre 75 % af den globale efterspørgsel på primær energi om tyve år.

Om undersøgelsen

I PwC’s 22. CEO Survey blev der gennemført 3.200 interviews med administrerende direktører i over 91 lande i løbet af det sidste kvartal af 2018. Der var 99 respondenter fra olie- og gasindustrien, og 34 % af disse rapporterede en årlig omsætning på over 1 mia. USD.

Kontakt os

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Claus Dalager

Partner, Statsaut. revisor, Energi & Forsyning, PwC Denmark

Tlf: 4292 1969

Følg PwC