Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Mangel på kvalificeret arbejdskraft koster danske virksomheder 10 mia. kroner i 2019

28/06/19

Mangel på kvalificeret arbejdskraft koster de danske virksomheder 10 mia. kroner i 2019 eller det, der svarer til 0,4 % af det danske BNP. Samlet set kan mangel på kvalificeret arbejdskraft koste virksomhederne i Europa (inkl. Tyrkiet) 414 mia. euro. Det anslår PwC i en ny undersøgelse.

PwC’s European Private Business Survey viser, at den største udfordring for de europæiske virksomheder er mangel på kvalificerede medarbejdere, der forhindrer dem i at skabe vækst. I en ny undersøgelse anslår PwC, at manglen på kvalificerede medarbejdere koster erhvervslivet 414 mia. euro i tabt omsætning om året. Det svarer til det årlige BNP for Portugal og Grækenland tilsammen. I Danmark alene koster det erhvervslivet ca. 10 mia. kroner.

”Mangel på kvalificeret arbejdskraft er fortsat et stort problem for virksomheder i hele Europa. Rekruttering og talentudvikling er derfor afgørende for virksomhedens fremtidige succes, og det er fortsat vigtigt at finde medarbejdere med de helt rette kompetencer, der kan være med til at indfri vækstforventningerne,” siger Ulrik Ræbild, partner i PwC.

Fald i erhvervslivets optimisme

Undersøgelsen viser, at virksomheder i hele Europa fortsat forventer vækst i løbet af de næste 12 måneder, men at deres tro på vækst er faldet markant siden sidste år. I 2018 forventede 65 % af de europæiske virksomheder vækst i deres omsætning, mens det er 57 % i år. Blandt de danske virksomheder er der 52 %, der forventer vækst i deres omsætning i 2019, mod 61 % sidste år.

”Den dalende optimisme blandt virksomhedslederne kan forklares ved usikkerhed på mange globale markeder. Flere økonomer forudser da også en global afmatning, drevet af en langsommere vækst i Kina, der er blevet yderligere svækket af handelskrigen mod USA. Derudover er der en rekordstor gæld blandt virksomhederne globalt, ligesom usikkerhederne i Europa, bl.a. relateret til Brexit, fortsætter,” forklarer Ulrik Ræbild og uddyber:

”Usikre tider bringer dog også muligheder med sig, og virksomheder, der forbereder sig og ser digital transformation som et vigtigt element i deres vækststrategi - og får implementeret den digitale strategi rigtigt - har gode muligheder for opnå en højere vækst, når opsvinget kommer. Og her indtager de danske virksomheder en fordelagtig position."

Flere danske virksomheder har øje for digitalisering som vækststrategi

Blandt de europæiske virksomheder svarer 65 % således, at digitalisering er meget relevant for virksomhedernes langsigtede levedygtighed. Det er en kraftig stigning i forhold sidste år, hvor kun 31 % af de europæiske virksomheder svarede det samme. I Danmark ligger tallet endnu højere og er fordoblet i forhold til sidste år: 78 % svarer, at digitalisering er meget relevant for virksomhedens fremtid mod 39 % sidste år.

”Undersøgelsens resultater peger på, at de danske virksomhedsledere er på forkant i forhold til de europæiske virksomheder, når det gælder om at se digitalisering som afgørende for virksomhedernes fremtidige vækst. Det er meget positivt – ikke mindst i en tid, hvor den økonomiske situation kræver fornyelse, der kan understøtte fremtidig vækst. Det er dog bekymrende, at en femtedel af de danske virksomheder svarer nej til, at de har adgang til de rette talenter, så de kan opnå de fulde fordele ved digitale teknologier og -omstillinger”, fortæller Ulrik Ræbild.

Han henviser desuden til, at de danske virksomheder bruger en større andel af deres samlede investeringer på digitalisering (50 % bruger over 5 % af deres investeringer på digitalisering) sammenlignet med de øvrige europæiske lande (21 % bruger over 5 % af deres investeringer på digitalisering). Samtidig ser de danske virksomheder i langt højere grad kapitalfonde som en mulighed ved behov for kapital til investeringer i digitalisering end resten af Europa. Hele 34 % af de danske erhvervsledere peger således på kapitalfondene som en mulighed, mens det blot er 8 % af de europæiske, der svarer det samme.

”Kapitalfondene har igennem de seneste årtier udviklet sig til at udgøre en central del af erhvervslivets økosystem med ejerskab i flere hundrede danske virksomheder. Derfor ser de danske virksomheder muligvis også kapitalfondene som en mere oplagt mulighed i forhold til investeringer i digitalisering, ligesom de kan tilføre ny viden og kompetencer til virksomhederne,” slutter Ulrik Ræbild.

Metode

PwC gennemførte fra februar til april 2019 interviews med centrale beslutningstagere fra 2.443 private virksomheder fra 31 lande (EU (28) samt Schweiz, Norge og Tyrkiet), hvis resultater danner grundlag for denne rapport). På baggrund af resultaterne af undersøgelsen blev de økonomiske tab som følge af mangel på kvalifikationer beregnet.

Kontakt os

Ulrik Ræbild

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3288

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC