Sådan undgår du en ekstra skatteregning for 2020

11/11/19

Inden længe åbnes der for forskudsopgørelsen for 2020 i TastSelv hos Skat, og det er en god ide at tjekke forskudsopgørelsen, hvis du vil undgå at skulle betale restskat for 2020. Det gælder ikke mindst, hvis din løn har ændret sig, eller hvis du har købt eller solgt fast ejendom eller omlagt dit boliglån, påpeger PwC, der har samlet 10 gode råd om forskudsopgørelsen.

Danskerne får torsdag d. 21. november adgang til deres forskudsopgørelse i TastSelv på skat, hvor man har mulighed for at indberette, hvad man forventer at tjene i det kommende år, samt hvilke fradrag man er berettiget til. Ved at tjekke indberetningerne i sin forskudsopgørelsen kan man sikre sig, at der i 2021 ikke kommer en ekstra skatteregning for 2020.

”De fleste indberetninger til Skat er i dag automatiseret, men det er alligevel en god ide at tjekke, om forskudsopgørelsen er korrekt, hvis du vil undgå at betale restskat for 2020. Skat bruger nemlig de oplysninger, som du giver via din forskudsopgørelse, til at beregne din trækprocent og dit månedsfradrag,” fortæller Per Ørtoft Jensen, partner og skatteekspert i PwC. Han uddyber:

“Har din løn ændret sig væsentligt, har du købt eller solgt fast ejendom, så din ejendomsværdiskat og renteudgifter mv. har ændret sig, eller omlagt dit boliglån, som også kan medføre ændrede renteudgifter og bidragssatser, skal du være særlig opmærksom på at rette din forskudsopgørelse. Derudover er der visse fradrag, man selv skal indberette, herunder håndværkerfradraget og rejsefradraget samt ofte også befordringsfradraget”.

Betaler du topskat?

Det er særligt de skatteydere, der rammer topskatten med en lønstigning, som skal huske at ændre i deres forskudsopgørelse. Ellers kan de risikere en ekstraregning fra Skat i 2021, når den endelige skat for indkomståret 2020 opgøres og afregnes.

”Når man kommer op over topskattegrænsen på ca. 578.300 kr. om året i 2020 eller ca. 48.200 kr. pr. måned før fradrag af ATP og 8 % arbejdsmarkedsbidrag, vil skatteprocenten stige, da man skal betale yderligere 15 % i skat af indkomst over denne grænse. Hvis ikke man får ændret dette i forskudsopgørelsen, kan ens trækprocent blive for lav, og så risikerer man at få et skattesmæk, når året er gået,” påpeger Per Ørtoft Jensen.

Han understreger, at der ud over ændringer i indkomsten, også kan være andre forhold, der betyder, at der kan være god grund til at ændre i forskudsopgørelsen:

”De danskere, der har valgt at omlægge lån til en anden rentesats eller taget tillægslån, og som måske i den forbindelse har fået en anden bidragssats på hele lånet, skal være opmærksomme på at indberette dette. Andre har måske købt fast ejendom for første gang og dermed fået renteudgifter, som de ikke har haft tidligere. Og det betyder, at man skal tjekke, om de fradrag, der er forskudsregistreret, også er de fradrag, der gælder fremadrettet,” siger Per Ørtoft Jensen.

Spar mere op til alderdommen og få en lavere skatteprocent

Forskudsopgørelsen kan i det hele taget være et godt afsæt til at gå sin økonomi efter i sømmene. Det kan fx være en god ide at se nærmere på, om pensionsopsparingen lever op til forventningerne om økonomien i ens alderdom.

“Der er mulighed for fradrag for indbetalinger til de fleste pensionsopsparinger, dog ikke aldersopsparing, og her er der mulighed for at justere, hvis man synes, ens skatteprocent er for høj, og man har et ønske om at spare mere om til sin alderdom,” slutter Per Ørtoft Jensen.

10 gode råd fra PwC

  1. Tjek om din lønindkomst er indberettet korrekt.
  2. Tjek for øvrige indtægter, hvor der ikke løbende afregnes A-skat. Det kan være visse personalegoder og fx honorarer.
  3. Tjek dine rentebeløb under både udgifter og indtægter.
  4. Større ændringer i dit liv får typisk betydning for din skat: Er du blevet gift - eller skilt?
  5. Er du på barsel og måske dermed med lavere indkomst/dagpenge en del af året?
  6. Er du gået på pension eller deltid eller blevet iværksætter?
  7. Er du blevet lejer frem for ejer; eller omvendt? Eller har du købt fast ejendom, herunder sommerhus i Danmark eller i udlandet?
  8. Er der forventning om væsentlige ændringer i dine investeringsindkomster mv.?
  9. Tjek dit eventuelle befordringsfradrag, hvis du har fået nyt job, er på barsel/dagpenge eller lignende, og særligt hvis du har langt til arbejde.
  10. Har du haft indtægter fra deleøkonomi? Fx via udlejning/bytte af bolig, udlejning af bil eller andre ting, salg/bytte af tjenester og lignende.

Kontakt os

Per Ørtoft Jensen

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9788

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC