Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Dansk erhvervsliv: COVID-19-krisen bliver langvarig

14/07/20

Hele 80 % af de danske erhvervsledere forventer, at der går mere end et år, før dansk økonomi er på niveau med før Covid-19-krisen. Og hver femte forventer, at der kommer til at gå mere end 24 måneder. Et stop for nye skatter og afgifter skal være med til at hjælpe dansk erhvervsliv ud af krisen og kickstarte dansk økonomi, viser en ny pulsmåling fra PwC’s erhvervspanel.

En ny pulsmåling fra PwC med svar fra flere end 500 danske erhvervsledere viser, at krisen bliver langvarig:

“Som følge af Covid-19-krisen er såvel dansk som international økonomi ramt historisk hårdt, og mange danske virksomheder har det vanskeligt, ikke mindst når man ser på de danske eksportmarkeder, hvor handlen forventes at falde markant i 2020 ifølge tal fra OECD,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør i PwC.

Blandt de tiltag, der mest effektivt kan hjælpe erhvervslivet ud af Covid-19-krisen, peger erhvervslederne på en top tre bestående af: 1) Et stop for nye skatter og afgifter i 2020 og 2021, 2) lavere beskatning på arbejdskraft samt 3) lavere selskabsskat.

“Pulsmålingen viser, at det er helt afgørende for virksomhederne, at væsentlige rammevilkår som skatter og afgifter holdes i ro eller forbedres i denne krisetid - og ikke mindst nu, hvor flere af hjælpepakkerne snart udløber,” understreger Mogens Nørgaard Mogensen.

De samme greb er ifølge erhvervslederne nødvendige for at hjælpe dansk økonomi mest effektivt ud af krisen. Her indtager en lavere moms dog en tredjeplads, mens lavere selskabsskat ligger uden for top tre.

“Alle de tiltag, erhvervslederne peger på, kan være med til at sætte gang i hjulene i erhvervslivet igen og kickstarte dansk økonomi, så vi dermed undgår, at endnu flere danskere mister deres job,” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Flere opsigelser på vej

Ifølge PwC’s pulsmåling forventer en stor andel netop at skulle afskedige medarbejdere i de kommende tre måneder, dvs. i den periode hvor hjælpepakkerne udløber. Det svarer 43 % af dem, der har modtaget hjælpepakker, mens det er 19 % blandt dem, der ikke har modtaget hjælpepakker.

“Krisen er desværre langt fra overstået, og vi har allerede set stigende ledighedstal i juli. Ifølge målingen vil vi se endnu en bølge af opsigelser, særligt blandt de virksomheder, som ikke længere kan modtage hjælpepakken med lønkompensation, der udløber 29. august,” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Pulsmålingen viser desuden, at det særligt er de store virksomheder, der forventer at afskedige i de kommende tre måneder (42 % blandt de store mod 18 % blandt SMV’erne).

Hver femte har undgået nedlukning eller konkurs pga. hjælpepakkerne

Hjælpepakkerne har indtil videre forhindret en del virksomheder i at afskedige medarbejdere. Det svarer ca. halvdelen af dem, der har gjort brug af hjælpepakkerne. Hver femte vurderer desuden, at de med hjælpepakkerne har undgået konkurs eller at skulle lukke dele af deres forretning ned. Det er særligt smv’erne, der har undgået dette (11 % blandt de store mod 23 % blandt SMV’erne.)

“Pulsmålingen understreger, at hjælpepakkerne har været med til at holde hånden under mange arbejdspladser. Ifølge undersøgelsen er erhvervslivet også overordnet set tilfreds med hjælpepakkerne,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør i PwC.

Det gør dog ikke, at tilliden til regeringen fra erhvervslivet er øget under krisen. Knap halvdelen af erhvervslederne svarer således, at de ikke har fået større tillid til regeringen, og blandt smv’erne er det hele 55 %, der svarer dette.

“Når regeringen ikke i højere grad har opnået større tillid fra erhvervslivet, kan det hænge sammen med, at to ud af tre erhvervsledere ifølge undersøgelsen mener, at genåbningen er sket for langsomt, ligesom kun ca. en tredjedel af erhvervslederne føler sig godt orienteret af regeringen og myndighederne om genåbningen,” slutter Mogens Nørgaard Mogensen.

Om pulsmålingen

Flere end 500 danske erhvervsledere har deltaget i pulsmålingen “Genåbningen af dansk erhvervsliv”. Besvarelserne er indsamlet i perioden fra den 22. juni til den 1. juli 2020, og respondenterne er blevet spurgt til deres holdning til genåbningen af dansk erhvervsliv samt deres forventninger til dansk økonomi. I undersøgelsen er SMV’er defineret ved at have en årlig omsætning på op til 250 mio. kr, mens virksomheder med en omsætning over 250 mio. kr. omtales som store virksomheder.

Kontakt os

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communications & Corporate Sustainability, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC