Dansk erhvervsliv: Sæt stop for nye skatter og afgifter i to år

20/08/20

Det står klart for de fleste, at den økonomiske krise grundet Covid-19 bliver langvarig. Såvel dansk som international økonomi er ramt historisk hårdt - i 2. kvartal af 2020 faldt dansk BNP med hele 7,4 % - og mange danske virksomheder har det vanskeligt. Nu hvor hjælpepakkerne snart udløber, er der behov for tiltag, der kan hjælpe dansk erhvervsliv ud af krisen og kickstarte dansk økonomi.

I en pulsmåling fra PwC med svar fra flere end 500 danske erhvervsledere peger erhvervslederne på behovet for et stop for nye skatter og afgifter som afgørende tiltag for at genstarte dansk erhvervsliv. Blandt de tiltag, der mest effektivt kan hjælpe erhvervslivet ud af Covid-19-krisen, peger de på en top tre bestående af:

  1. Et stop for nye skatter og afgifter i 2020 og 2021
  2. Lavere beskatning på arbejdskraft
  3. Lavere selskabsskat. 

De samme greb er ifølge erhvervslederne nødvendige for at hjælpe dansk økonomi mest effektivt ud af krisen. Her indtager en lavere moms dog en tredjeplads, mens lavere selskabsskat ligger uden for top tre. Fælles for tiltagene er, at de kan være med til at sætte gang i hjulene i erhvervslivet igen og kickstarte dansk økonomi.

I erhvervslivet er man dog ikke blind for, at der er initiativer på vej på skatte- og afgiftsområdet, der skal være med til at forbedre klimaet. Et bredt flertal i Folketinget indgik den 22. juni en klimaaftale, der bla. indeholder en række afgiftsændringer og beslutningen om en grøn skattereform med CO2-afgift. I efteråret vil regeringen udarbejde et oplæg til en grøn skattereform og indkalde til forhandlinger. Her bliver det afgørende for erhvervslivet, at eventuelle nye klimaafgifter bliver udlignet af lempelser andre steder, så det samlet set ikke bliver dyrere at drive virksomhed i Danmark. 

PwC’s Pulsmåling bekræfter desuden, at erhvervslederne forventer, at krisen bliver langvarig. Hele 8 ud af 10 erhvervsledere forventer, at der går mere end et år, før dansk økonomi er på niveau med før Covid-19-krisen. Og hver femte forventer, at der kommer til at gå mere end 24 måneder. 

Dette understreger vigtigheden af, at der sættes nye tiltag i stedet for hjælpepakkerne, når de snart udløber. Og opfordringen fra dansk erhvervsliv er klar: hold væsentlige rammevilkår som skatter og afgifter i ro i denne krisetid. På den måde styrker vi dansk konkurrencekraft - og det gavner hele samfundet.

Kontakt os

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3232

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC