Danskerne har rekordhøj tillid til erhvervslivet

05/11/20

Danskernes tillid er generelt steget under Covid-19-krisen, og her spiller bl.a. danskernes stigende tillid til erhvervslivet en vigtig rolle. Der er dog fortsat et klart forbedringspotentiale, når det gælder danskernes tillid til deling, indsamling og adgang til dataoplysninger. Det viser Tillidsbarometer 2020 fra PwC.

PwC har i samarbejde med Epinion lanceret Tillidsbarometer 2020, hvor ca. 1.500 danskere siden 2017 har svaret på spørgsmål om tillid til hinanden og til deres omverden. Den generelle tillid i samfundet er steget markant siden 2019 (fra indekstal 62 til 65 på en skala fra 0-100). Det skyldes en stigning på tværs af de otte parametre i Tillidsbarometeret, hvor kun parameteret ‘danskernes tillid til hinanden’ ikke oplever en stigning i forhold til sidste år.

“Tillidsbarometeret viser, at ud over den generelt stigende tillid blandt danskerne, er det særligt tilliden til det private erhvervsliv, institutioner og tilliden til databehandling, der er steget, og som trækker den generelle tillid op,” forklarer Mogens Nørgaard Mogensen, adm. direktør og Senior Partner i PwC.

Tilliden til erhvervslivets samfundsansvar er steget

Tillidsbarometeret viser således, at danskernes tillid til erhvervslivet er steget fra indekstal 61 til 63. Stigningen skyldes særligt, at danskerne i stigende grad har tillid til, at erhvervslivet bruger ny teknologi til at levere bedre og/eller billigere løsninger, tager ansvar i samfundet og samfundsdebatten samt har fokus på ikke-økonomiske formål.

“Det er meget glædeligt, at tilliden til det private erhvervsliv i Danmark er steget. I løbet af Covid-19-krisen har en lang række virksomheder vist stort samfundsansvar og taget en lang række initiativet for at holde hånden under danske arbejdspladser. Samtidig har en stor del af danskerne arbejdet hjemmefra og derfor anvendt nye teknologier i deres arbejde. Det kan være medvirkende til den øgede tillid hos danskerne,” vurderer Mogens Nørgaard Mogensen.

Tilliden til det offentlige og privates databehandling er steget

Generelt er danskerne blevet mere tillidsfulde i forhold til den offentlige og private sektors databehandling ifølge Tillidsbarometeret. Hvor tilliden til den offentlige sektors databehandling ligger langt over tidligere niveau (er steget fra indeks 60 i 2019 til 64 i 2020), er den private sektors tillidstal steget til omkring niveauet i 2018 (er steget fra indeks 57 i 2019 til 60 i 2020).

Tilliden til den offentlige databehandling er især drevet af trygheden ved selvbetjeningsløsninger, deling af oplysninger og fortrolig behandling af data.

“Rigtig mange danskere har under Covid-19-krisen ikke haft andre muligheder end at benytte sig af fx selvbetjeningsløsninger, og man har i det hele taget været mere i digital kontakt med det offentlige under Covid-19-nedlukningen end tidligere. Det har nok været med til at øge danskernes tillid til den offentlige databehandling,” vurderer Mogens Nørgaard Mogensen.

Erhvervslivet og det offentlige kan blive bedre til deling, indsamling, adgang og opbevaring af data

Ifølge Tillidsbarometeret, kan det offentlige dog fortsat gøre det endnu bedre, når det gælder ‘indsamlingen af kun de nødvendige oplysninger’, som danskerne finder vigtigt, men hvor det offentlige ikke lever op til forventningen. Et lignende billede tegner danskerne af det private erhvervsliv, hvor der fortsat er forbedringspotentiale, når det gælder deling, indsamling, adgang og opbevaring af oplysninger.

“Det offentlige såvel som virksomhederne står fortsat over for en stor udfordring med at skabe tillid online, hvis de ønsker at øge danskernes tillid generelt, da betydningen af online er stærkt stigende år for år. Det er bl.a. helt afgørende, at virksomhederne og det offentlige tydeliggør, hvordan man behandler og opbevarer eventuelle data, kunden eller borgeren har givet,” slutter Mogens Nørgaard Mogensen.

Kontakt os

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC