Skip to content Skip to footer

Loading Results

Det københavnske marked for ejendomsinvesteringer er blevet mere attraktivt

15/12/20

Investering i fast ejendom er en af de få investeringsformer, der stadig giver afkast på et tidspunkt med lave eller negative renter. København indtager i år en 18. plads på listen over Europas foretrukne byer til ejendomsinvesteringer i 2021 og er dermed blevet én tand mere attraktiv sammenlignet med sidste år. Det viser en ny rapport udgivet af PwC og Urban Land Institute (ULI). 

COVID-19 har påvirket alle aspekter af ejendomsinvestering ved at gøre markedet mere uforudsigeligt, ligesom pandemien har ændret måden, vi lever og arbejder på. Fast ejendom ser dog fortsat ud til at være et attraktivt investeringsaktiv i 2021, anslår PwC’s nye rapport, Emerging Trends in Real Estate® Europe 2021. Det er Berlin, som topper listen over Europas mest attraktive by til ejendomsinvesteringer efterfulgt af London og Paris. København har forbedret sig med en enkelt placering og er i år at finde på en 18. plads.

“Det er ikke så overraskende, at Berlin indtager førstepladsen, da byen over en længere periode har været en eftertragtet lokation for ejendomsinvesteringer. Det er mere bemærkelsesværdigt, at Tyskland i år har hele fire byer i top 10. Til trods for COVID-19 kan Tyskland tilbyde en forholdsvis sund økonomi, et stabilt marked og i manges øjne et potentiale for stigende huslejer,” siger Kim Søberg Petersen, partner i PwC, og henviser til de tre øvrige tyske byer, Frankfurt, Hamborg og München, som indtager henholdsvis 4., 6. og 7. pladsen.

“Investeringsinteressen domineres aktuelt af en ‘flight-to-safety’, hvor markederne i en mere turbulent og usikkerhed tid søger mod en sikker investeringshavn, og her er Tyskland øverst på ønskelisten. Men også over det nordiske investeringsmarked blæser der milde vinde, og mens investeringsinteressen i kølvandet på COVID-19 kortvarrigt blev domineret af lokale aktører, må man sige, at investeringslysten fra resten af verden nu også omfavner Norden, hvor særligt boligudlejning, logistik og kontor opfattes som aktiver, der kan klare lidt blæsevejr,” fortsætter Kim Søberg Petersen.

Fortsat tro på lavt renteniveau

Lave og til tider negative renter har præget markedet et stykke tid, men over halvdelen af lederne på det europæiske ejendomsmarked (55 %) tror fortsat på, at renteniveauet vil forblive det samme i 2021. Til gengæld vurderer en tredjedel, at renten vil stige over en længere tidsperiode. 

“Det lave renteniveau - ikke bare i Danmark, men stort set i hele Europa - påvirker i høj grad samfundsøkonomien på mange niveauer, men ejendomsinvestering er stadig en af de aktiver, der giver et fornuftigt afkast, og undersøgelsen viser, at det ikke er renteniveauet eller dens fremtidige udvikling, der bekymrer de europæiske ledere. Der er fortsat tillid til fast ejendom som en attraktiv investering,” fortæller Kim Søberg Petersen.

Det er især fremtidig manglende europæisk økonomisk vækst (90 %), usikkerheder forbundet med COVID-19 (88 %) og internationale politiske konflikter (79 %), der bekymrer lederne på det europæiske ejendomsmarked.

Miljømæssige prioriteringer 

Klimaændringer og miljø spiller fortsat en stor rolle for lederne på det europæiske ejendomsmarked, der vurderer, at netop de områder vil have den største indvirkning på ejendomsmarkedet over de næste tre årtier. Her angiver knap otte ud af ti, at energieffektivitet, kulstofemissioner og klimatilpasning vil få en markant højere prioritering i deres ejendomsinvesteringsportefølje. 

“Hele ESG-agendaen får større og større betydning for det samlede marked og særligt for investorernes porteføljer. Det giver forretningsmæssig mening at prioritere sociale og miljømæssige ansvarlig investeringer, og investorernes kunder efterspørger og forventer i langt højere grad også ansvarlige investeringer,” lyder det fra Kim Søberg Petersen.

Europæiske byer - samlede mulige købere 2021

1 Berlin
2 London
3 Paris
4 Frankfurt
5 Amsterdam
6 Hamborg
7 München
8 Madrid
9 Milan
10 Wien

Om rapporten

Den årlige rapport, der udgives i fællesskab af Urban Land Institute (ULI) og PwC, er baseret på holdningerne blandt mere end 900 eksperter inden for fast ejendom i Europa, herunder investorer, byudviklere, långivere og rådgivere.

Om PwC

I PwC arbejder vi for at styrke tilliden i samfundet og være med til at løse væsentlige problemstillinger. Det gør vi med udgangspunkt i vores viden inden for revision, skat og rådgivning. Vores kunder kommer fra alle dele af erhvervslivet og den offentlige sektor, og vi er ca. 2.500 medarbejdere og partnere, som brænder for at gøre en positiv forskel for kunder og kolleger. Globalt er vi over 250.000 PwC'ere i 158 lande, og i Danmark er vi markedsledende. Mød os over hele landet. Vi er der, hvor du er. 

Succes skaber vi sammen …

Om Urban Land Institute

The Urban Land Institute er et almennyttigt uddannelses- og forskningsinstitut, som støttes at sine medlemmer. Instituttets mission er at sikre en ansvarlig brug af landområder samt skabe og opretholde velfungerende samfund over hele verden. Instituttet, som blev grundlagt i 1936, har næsten 46.000 medlemmer verden over, der repræsenterer alle aspekter af anvendelse af landområder og byggemodning. ULI har over 3.800 medlemmer i Europa på tværs af netværk gennem landsråd i 14 lande.

Kontakt os

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC