Finansfunktionens rolle er under forandring med øget fokus på databehandling

10/09/20

Indenfor de nærmeste år vil finansfunktionen i højere grad beskæftige sig med andre områder end det finansielle og vil dermed kunne levere en bredere datamæssig indsigt i organisationer. Det kræver dog, at finansfunktionen har de rigtige værktøjer og kompetencer til rådighed, konkluderer en ny undersøgelse, som PwC har foretaget i samarbejde med ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) med svar fra 3.500 CFO’er, revisorer og controllere.

Fremtidens finansfunktionen vil spille en stadig vigtigere rolle i forhold til at levere data, som kan bruges til at evaluere på organisationens præstationer og mål. I PwC og ACCA’s undersøgelse Finance Insights - Reimagined angiver over 70 %, at den finansielle funktion inden for de næste tre til fem år vil bidrage med data, som kan afgøre og evaluere på, om organisationen er lykkedes eller ej med sine mål.

Der er ingen tvivl om, at digitaliseringen radikalt har ændret den finansielle driftsmodel, hvilket i stigende grad medfører et øget behov for databehandling og analysekapacitet i finansfunktionerne,” forklarer Natasha Lembke, partner i PwC.

Ifølge undersøgelsen angiver hele 78 % desuden, at finance business partner-rollen er under en transformation, som for alvor træder i kraft inden for de næste tre til fem år. Det betyder bl.a., at finansfunktionen fremover vil spille en afgørende rolle i at evaluere på intellektuel kapital (det svarer 60 %), mens 40 % anser det som fundamentalt at evaluere på menneskelig og samfundsmæssig kapital.

Traditionelt har der altid været fokuseret på, hvilken økonomisk værdi en given aktivitet skaber, men vi kommer i højere grad til at se på, hvordan aktiviteter, som ikke baserer sig på en finansiel kapital, kan skabe værdi,” siger Natasha Lembke og henviser til de øvrige fem kapitaler; produktions-, intellektuel, menneskelig, naturlig og samfundsmæssig kapital.

Større krav til forretningsforståelsen

For at lykkedes med en større dataindsigt og retmæssig evaluering af de seks kapitalområder kræver det træning og en dybere forretningsmæssig indsigt i det forskellige aspekter af organisationen. Undersøgelsen viser, at 55 % vurderer, at finance business partnere har en proaktiv rolle i deres organisationer, mens blot lidt over en tredjedel (37 %) angiver, de er en integreret del af organisationens beslutnings- og strategiprocesser.

For at opnå den fulde værdimæssige gevinst af en bredere finansiel funktion er det nødvendigt, at finansfunktionen har de rigtige værktøjer og kompetencer til rådighed. Det stiller alt andet lige også større forretningsmæssige krav til finansfunktionen at kunne forstå, hvor og hvordan organisationen skaber og opnår den største værdi,” fortæller Natasha Lembke.

Om undersøgelsen

PwC har i samarbejdet med Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) udarbejdet Finance Insights - Reimagined, som er en global undersøgelse af 3.502 CFO’er, revisorer og controllere vurdering af den finansielle funktion og dens fremtidige udvikling.

Kontakt os

Natasha Lembke

Partner, Head of Financial Effectiveness, PwC Denmark

Tlf: 5133 1677

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC