Indtjeningen i C25-selskaberne ramt allerede inden COVID-19-krisen

19/06/20

Allerede inden COVID-19 for alvor ramte Danmark, var indtjeningen i C25-selskaberne påvirket. I gennemsnit oplevede selskaberne således et fald i driftsindtjeningen på 5 % i 1. kvartal 2020 sammenholdt med 1. kvartal 2019 – på trods af en vækst i omsætningen på i gennemsnit 11 % i samme periode. Det viser en ny analyse ‘C25 by Numbers’ fra PwC.

PwC’s nye analyse over 17 af de 20 ikke-finansielle selskaber i C25-indekset* viser, at selskaberne har opnået en vækst i omsætningen på i gennemsnit 11 % i 1. kvartal 2020 i forhold til samme periode sidste år. Det svarer til en samlet omsætningsvækst på knap 19 mia. kr. fra i alt 178 mia kr. i første kvartal 2019 til i alt 197 mia. kr. i samme periode i 2020.

Den positive vækst i omsætningen ses hos en bred vifte af selskaberne i C25-indekset. Hele 15 ud af 17 selskaber har således haft en positiv omsætningsvækst i første kvartal af 2020 i forhold til samme periode sidste år,” fortæller Henrik Steffensen, partner og regnskabsekspert i PwC.

Indtjeningsevnen falder

Langt fra alle selskaberne har dog også opnået vækst i driftsindtjeningen (EBIT) i 1. kvartal 2020 sammenholdt med 1. kvartal 2019. I gennemsnit oplevede selskaberne et fald i indtjeningsvæksten på 5%. 

Et gennemsnitligt fald i væksten på 5 % er et klart udtryk for, at det ikke går så godt som tidligere år med indtjeningen i selskaberne. Det dækker over store forskelle virksomhederne imellem, og der er ikke nogen klar tendens. Faldet i indtjeningen dækker generelt over stigende omkostninger i nogle selskaber - bl.a. i forbindelse med COVID-19, og muligvis også prispres fra kunder, valutaudsving m.v.,” forklarer Henrik Steffensen. Ser man på udviklingen i gennemsnitlig EBIT-margin - som udtrykker, hvor meget der er tilbage i EBIT pr. omsætningskrone - går det også nedad, hvilket er en tendens, der er set de senere år.

Han henviser desuden til, at såvel de globale som de danske topledere allerede i PwC’s seneste CEO Survey tilbage fra slutningen af 2019 udtrykte faldende tiltro til vækst i verdensøkonomien i det kommende år, og som bekendt ramte COVID-19-krisen først for alvor de danske selskaber midt i marts: 

Analysen peger på, at selskabernes regnskaber for 1. kvartal allerede var ramt på indtjeningen inden COVID-19 og nedlukningen af store dele af verden. I tallene for 2019 så vi desuden, at en stor del af virksomhederne øgede deres indtjening i forhold til 2018, men at stigningstakten i 2019 ikke var helt så stor som i de foregående år,” forklarer Henrik Steffensen. 

Investeringerne stiger på trods af COVID-19-krisen

Investeringerne er i gennemsnit steget med 13 % i 1. kvartal 2020 i forhold til 1. kvartal 2019.
10 ud af 17 selskaber investerede således mere i 1. kvartal 2020 sammenlignet med samme periode sidste år. Investeringer foretaget af det enkelte selskab svinger dog meget fra år til år, og en analyse for årsrapporterne for 2019 viser, at der var lav gennemsnitlig investeringsvækst i 2019 i forhold til tidligere år. 

Analysen viser, at investeringerne er steget mere end væksten i omsætningen på 11 %. At der i gennemsnit er positiv vækst i investeringerne kan forklares med, at mange virksomheders investeringsprogrammer kører over flere år, og en eventuel justering heraf trods alt ikke sker fra det ene øjeblik til det andet,” forklarer Henrik Steffensen. 

Flertallet har suspenderet deres forventninger til fremtiden

Hele 16 ud af de 24 selskaber i C25-indekset har desuden suspenderet deres forventninger til fremtidens indtjening, hvoraf 12 stadig ikke har fastlagt nye forventninger til indtjeningen.

Ikke alle selskaber er lige hårdt ramt af COVID-19, men der er ingen tvivl om, at COVID-19-krisen har betydet, at mange har måttet justere deres forventninger til fremtiden, ligesom COVID-19-krisen har gjort det meget svært at spå om den fremadrettede udvikling,” siger Henrik Steffensen. 

*De ikke-finansielle C25-selskaber, som indgår i analysen, er følgende:
 • A.P. Møller - Mærsk

 • Ambu

 • Chr. Hansen

 • Coloplast 

 • DSV Panalpina

 • FLSmidth & Co. 

 • Genmab

 • GN Store Nord

 • H. Lundbeck

 • Novo Nordisk 

 • Novozymes 

 • Pandora

 • Rockwool

 • Royal Unibrew

 • SimCorp

 • Vestas

 • Ørsted

De øvrige ikke-finansielle selskaber - Carlsberg, Demant og ISS - udarbejder ikke kvartalsrapport, hvorfor de ikke indgår i analysen.

Det bemærkes slutteligt, at et selskab maksimalt har kunnet påvirke beregningen af de gennemsnitlige vækstrater med +/- 100 %.

Kontakt os

Henrik Steffensen

Global IFRS-partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3214

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC