Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Investorer viser rekordhøj interesse for ejerlederne

28/10/20

Investorerne viser i stigende grad interesse for ejerlederne, og samtidig er andelen af ejerledere, der planlægger at sælge virksomheden inden for blot to år, fordoblet i forhold til sidste år. Det viser Ejerlederanalysen 2020 fra PwC.

Ejerlederanalysen 2020 fra PwC viser, at der er en klar stigning i andelen af ejerledere, der i år er blevet kontaktet af potentielle købere. Hele 73 % af ejerlederne svarer således, at de er blevet kontaktet vedrørende et salg, hvilket er en stigning fra 65 % i 2019 og 64 % i 2018. Samtidig viser analysen, at andelen af ejerledere, der forventer et ejerskifte eller salg inden for to år, er fordoblet fra 9 % til 18 %.

”Analysen viser, at investorerne udviser en rekordhøj interesse for de danske ejerledede virksomheder. Det kan bl.a. skyldes, at der er kommet flere fonde på markedet, og at der samtidig er flere penge, der skal ud og arbejde, ligesom alternative investeringer vinder mere og mere frem,” forklarer Ulrik Ræbild, partner og markedsleder for middle market i PwC, og fortsætter:

“Der er nok ingen tvivl om, at den vanskelige tid, som mange står midt i lige nu, kan sætte skub i tankerne om et salg hos ejerlederne, og tidligere end man måske oprindeligt havde planlagt. ”

Forventningerne til vækst daler

De danske ejerledere ser ifølge analysen frem mod vækst de kommende år på trods af svære udfordringer. Deres forventninger til væksten er dog blevet mere moderate. Samtlige ejerledere forventede positiv vækst før COVID-19 indtraf i de kommende tre år, og 37 % forventede en vækst på mere end 25 %. Til sammenligning var udviklingen 46 % i 2019, 49 % i 2018 og hele 68 % i 2017.

“Analysen viser, at de seneste tre års tendenser med faldende vækstoptimisme fortsætter og allerede inden COVID-19 lå på et historisk lavt niveau, hvor den globale økonomi i forvejen var udfordret af bl.a. Brexit og handelskrig,” fortæller Ulrik Ræbild.

Store brancheforskelle

Der er dog også enkelte ejerledere, som har øget deres vækstforventninger i forbindelse med COVID-19. Således viser analysen, at 95 % af ejerlederne også efter COVID-19-udbruddet forventer vækst i de kommende tre år, og at 15 % af ejerlederne endda forventer en vækst på mere end 100 % (mod 6 %, der forventede en vækst på mere end 100 % før COVID-19).

“Det er tydeligt, at der er store forskelle på, hvordan COVID-19 har påvirket virksomhederne, alt afhængig af branche. Ifølge ejerlederne selv er de særligt påvirkede af nedgangen i den globale økonomi, ligesom de er bekymrede for nye bølger af COVID-19 samt udfordringer med supply chain,” forklarer Ulrik Ræbild og uddyber:

“Hele oplevelsesindustrien er selvfølgelig hårdt ramt, men der er også virksomheder, der har oplevet fremgang under krisen og fundet nye muligheder i markedet fx via digitale løsninger.”

Flertallet af ejerledere er tilbage til udgangspunktet inden årsskiftet

Ifølge analysen er ca. halvdelen af ejerlederne allerede tilbage ved udgangspunktet fra før COVID-19 indtraf, og ved årsskiftet forventer hele 78 % af ejerlederne at være på før-krise-niveau, hvis COVID-19 forsvandt i dag. Kun 8 % forventer, at der går mere end et år, inden de er tilbage ved udgangspunktet, hvis COVID-19 forsvandt i dag.

“Vi står i en situation, hvor erhvervslivet generelt er udfordret af COVID-19. Analysen viser dog, at mange ejerledere er lykkes med at omstille sig til en ny virkelighed med mere fleksible arbejdsformer, herunder hjemmearbejde, færre forretningsrejser og øget brug af digitale værktøjer i forhold til at nå kunder og sikre væksten,” siger Ulrik Ræbild.

PwC’s Ejerlederanalyse 2020 viser desuden, at ejerlederne har iværksat finansielle tiltag som direkte konsekvens af COVID-19. 4 ud af 10 peger på en reduktion af omkostningerne. Således har 22 % svaret, at de har foretaget omkostningsbegrænsninger som følge af COVID-19, mens yderligere 17 % peger på et mix af flere tiltag og tilpasninger, herunder omkostningsbegrænsninger samt aflysning eller udskydelse af planlagte investeringer.

“For ejerlederne handler det om sikre et tilstrækkeligt finansielt beredskab til at klare sig igennem krisen og sikre så mange arbejdspladser som muligt – også i en svær tid. Mange af ejerlederne har derfor helt naturligt valgt at udskyde eller aflyse planlagte investeringer i en periode,” slutter Ulrik Ræbild.

Om analysen

Analysen er baseret på data indsamlet ved afholdelse af personlige interviews med de 90 ejerledere, der er udvalgt som inspirationshistorier, og som i en vanskelig tid har udvist handlekraft, samfundssind og tænkt anderledes. Det har de fx. gjort for hjælpe samfundet, hvor det har været muligt, eller for at sikre forretning og arbejdspladser. De nominerede ejerledere og deres virksomheder er udvalgt blandt en total population på mere end 9.000 ejerledede virksomheder, som opfyldte de opsatte udvælgelseskriterier:

  • A/S – ApS – P/S
  • Minimum 10 ansatte
  • Eksisteret i minimum 5 år
  • Excl. børsnoterede selskaber og deres datterselskaber
  • Excl. datterselskaber af udenlandske virksomheder
  • Excl. selskaber på Børsens Top 100 eller deres datterselskaber
  • Ejerlederen skal have central indflydelse på den daglige drift
  • Ejerlederen skal have en betydende ejerandel (>20 %)

Kilde: Nøgletal, der er brugt i forbindelse med analysen, er alle offentligt tilgængelige og indhentet fra NN Erhverv.

Om Årets Ejerleder 2020

Årets Ejerleder 2020 er også påvirket af den skygge, som pandemien har kastet over dansk erhvervsliv. Derfor har PwC i år valgt at udpege 21 ejerledere, der har vist samfundssind og handlekraft og tænkt anderledes i en krisetid - for at sikre forretning og arbejdspladser og for at hjælpe samfundet, hvor det har været muligt. Det er ejerledere, der bidrager til fællesskabet, til samfundet og til genstarten af Danmark, og som andre kan blive inspireret af. Der udnævnes således ikke i år en vinder af Årets Ejerleder 2020. 

Kontakt os

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC