Skip to content Skip to footer

Loading Results

Sidste chance for at betale restskat med lav rente

30/06/20

Det er nu ved at være sidste chance, hvis man ønsker at betale sin restskat med lav rente. Hvis du betaler senest den 1. juli 2020 slipper du med en dag-til-dag rente på 2 % pro anno regnet fra 1. januar 2020, mens du efter den 1. juli 2020 i stedet for dag-til-dag renten skal betale et fast tillæg på 4 %. Hvis du vil spare penge, bør du derfor betale nu, anbefaler PwC.

Knap 1,1 millioner danske borgere skal betale restskat i år på i alt 6,8 milliarder kroner. Tilhører man den gruppe af danskerne, der endnu ikke har betalt restskatten, kan man med fordel betale pengene senest den 1. juli 2020.

Du kan slippe med en dag-til-dag rente på 2 % pro anno, hvis du betaler din skatteregning senest den 1. juli 2020. Det er faktisk billigere, jo hurtigere du betaler, da renten er en såkaldt dag-til-dag-rente,” forklarer Per Ørtoft Jensen, partner og skatteekspert i PwC og understreger, at renten efter den 1. juli stiger til et fast tillæg på 4 % med et slag.

Betaler man nu, dvs. her i slutningen af juni og dermed ca. midt i året, så udgør dag-til-dag renten ca. 1 % af restskatten, hvilket jo er noget lavere end tillægget på 4 % i tilfælde af betaling efter den 1. juli​​​,​ ” uddyber han.

Hvis man har penge stående på bankbogen til negativ eller meget lav rente, er det en klar fordel at betale restskatten senest den 1. juli 2020:

Jeg vil som udgangspunkt klart anbefale, at man betaler sin restskat senest 1. juli, hvis man alligevel har pengene stående på en bankkonto. Hvis man ikke betaler nu, skal”lånet” ved SKAT under alle omstændigheder betales tilbage inden længe i form af indregning i dine skatter for 2021, eller betaling i efteråret 2020, hvis der er tale om større beløb,” forklarer Per Ørtoft Jensen og uddyber, at især for de større restskatter over indregningsgrænsen på 20.500 kr. er SKAT’s faste tillæg på 4% en ret høj pris at betale for at udskyde skatten i nogle få måneder.

Grænsen for at udskyde skatteregningen til næste år går ved en restskat på 20.500 kr.

En restskat på 20.500 kr. (plus 4 % tillægget, dvs. i alt 21.320 kr. inkl. tillægget) eller derunder vil automatisk blive indregnet i næste års forskudsopgørelse, hvis man ikke selv foretager sig noget. En skattegæld på 20.500 kr. bliver med rentetillægget til en gæld på 21.320 kr., der overføres til skatterne for året 2021.

Har man en restgæld, der overstiger 21.320 kr., inkl. 4%-tillægget, kan man dog ikke komme udenom at skulle betale den del, der overstiger de 21.320 kr. i 2020. De skal betales i tre rater i efteråret 2020, ” slutter Per Ørtoft Jensen.

Om restskat for indkomståret 2019

  • Du skal ikke betale renter, hvis du har betalt din restskat inden den 1. januar 2020.
  • Betaler du din restskat i perioden 1. januar 2020 til 1. juli 2020, skal du betale en dag-til-dage rente på 2 % p.a., regnet fra den 1. januar til og med betalingsdagen.
  • Betaler du først restskatten efter den 1. juli 2020, skal du i stedet betale et fast procenttillæg på 4 %.
  • Betaler du ikke frivilligt din restskat, opkræves restskat op til 20.500 kr. automatisk i skatten for 2021 sammen med tillægget på 4 %.
  • Restskat over 21.320 kr. (inklusiv 4 % tillægget) bliver dog opkrævet i tre rater i efteråret 2020.
  • Dag-til-dag renten og procenttillægget kan ikke trækkes fra i skat.

Kontakt os

Per Ørtoft Jensen

Tax Partner, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 3945 9788

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC