PwC ansætter stærk profil til at lede forretningsudvikling inden for bæredygtighed

Susanne Stormer bliver fra 1. februar 2021 ny partner og leder af PwC’s Sustainability team. Susanne kommer fra Novo Nordisk, hvor hun de seneste 20 år har sat strategisk retning for virksomhedens arbejde for at blive en bæredygtig forretning.

Jeg glæder mig til at stå i spidsen for et stærkt sustainability team i PwC og til at sætte vores tværfaglige ekspertise endnu mere i spil som rådgiver for erhvervslivet og det offentlige samt som katalysator i omstillingen til en mere bæredygtig fremtid,” udtaler Susanne Stormer, partner og leder af PwC’s Sustainability team.

Susanne har været dagsordensættende på temaer som klima, respekt for menneskerettigheder, verdensmål og bæredygtig forretning, og hun har sat nye standarder for integreret ledelse og rapportering. I PwC skal hun nu bistå ledere og bestyrelser i virksomheder og organisationer i Danmark i at se og udnytte muligheder for forretningsudvikling. De skal drive den nødvendige forandring, der ruster deres organisationer til de udfordringer de står overfor: klimahandling, genopretning af økonomien, dokumenteret ansvarlighed i hele værdikæden, bæredygtig selskabsledelse og transparens gennem lovpligtig rapportering.

Det er med god grund at bæredygtighed er kommet øverst på dagsordenen, for hvem ønsker ikke at sikre langsigtet succes? Alle organisationer må blive skarpere på at forklare og fokusere på den værdi, de skaber for samfundet, og håndtere de risici, der er forbundet med deres aktiviteter. Det kræver nyorientering, som gør organisationen fremtidssikret, og som samtidig bidrager til bæredygtig samfundsudvikling,” fortæller Susanne Stormer.

Hjørnestenene er sat; nye lovkrav og reguleringer er allerede indført, og flere er undervejs. Hun henviser bl.a. til EU’s Green Deal – den grønne pagt – der får betydning på tværs af sektorer og landegrænser med bl.a. et mål om CO2-reduktion til netto-nuludledning i 2050 – Net Zero – og til den politiske genopretningsplan, Next Generation EU, der skal bringe EU-landene videre efter pandemien.

Virksomheder og den offentlige sektor er nødt til at forholde sig proaktivt til samfundsudviklingen. Dels fordi den har konkret konsekvens for deres muligheder for at lykkes. Dels fordi den rummer muligheder for at vise lederskab ved at tage ansvar,” fastslår Susanne Stormer og tilføjer, at bedre risikohåndtering, når det gælder miljø, samfund og ledelse (ESG-forhold) gør det muligt at skabe større værdi for virksomhederne, investorerne og samfundet.

Susanne er medlem af bestyrelsen i en række not-for-profit organisationer, herunder the International Corporate Governance Network (ICGN), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Shift, Akademiet for Social Innovation og UN Global Compact Network Danmark samt medlem af Project Task Force under European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Hun er desuden adjungeret professor på CBS og gæsteprofessor på det amerikanske universitet, UC Berkeley i Californien.

Susanne Stormer er 61 år og har tre voksne børn. Fritiden bruger hun sammen med sit crew ombord på træsejleren ’La Mer’, på vandreture, med familien, i teatret eller i lænestolen i selskab med en inspirerende forfatter.

PwC understøtter FN’s verdensmål

PwC har forpligtet sig til at være Net Zero senest i 2030. I Danmark arbejder vi målrettet med FN’s 17 verdensmål 4, 7 og 12, der henholdsvis handler om kvalitetsuddannelse, bæredygtig energi samt ansvarligt forbrug og produktion.

Kontakt os

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC