Sådan arbejder du med kunstig intelligens: Fem prioritetsområder for AI i 2020

Synes du, at kunstig intelligens (AI) er et uhåndgribeligt begreb, og har du udfordringer med implementeringen af AI, så har vi her udarbejdet fem områder, der hjælper dig til at forstå, hvorfor det er vigtigt at prioritere AI i 2020, og hvordan man bedst arbejder med dette.

Digitaliseringsbølgen er over Danmark og danske virksomheder både i det private og det offentlige. Samtidig er også en stigende erkendelse af behovet for at kunne indlejre og bruge AI (kunstig intelligens) i de nye digitale løsninger. Ifølge PwC’s CEO Survey 2019 mener 4 ud 5 virksomhedsledere nemlig, at AI får en betydelig indvirkning på, hvordan man driver forretning i løbet af de næste fem år. Men hvordan kommer man som virksomhed i gang med AI-arbejdet anno 2020?

PwC foreslår, at du starter med at prioritere implementering af AI-teknologier og automationer i back office-funktionerne, såsom regnskab eller salgsstøtte. Årsagerne til at starte netop her bygger på, at det typisk er hurtige besparelser at finde inden for disse områder, samt at man her kan digitalisere allerede kendte og ikke kundevendte processer. AI vil eksempelvis kunne udtrække informationer fra forskellige længere tekstformater, herunder skattebilag, skatteformularer, regninger og andre teksttunge dokumenter, hvilket kan bidrage til at effektivisere interne processer og øge produktiviteten.

Læs mere

Ny teknologi og evnen til at analysere og forbedre processer kræver uddannelse og oplæring af medarbejdere på tværs af kompetenceområder. PwC anbefaler, at du fokuserer på, at dine medarbejdere besidder ’T’-formede kompetencer. Det betyder i praksis, at du sikrer dig, at der i virksomheden er specialister med ’dybe’ kompetencer, og at disse også har tværgående kompetencer, tilsammen illustreret som et ’T’. Via denne opbygning af kompetencer muliggør du tværfaglige samarbejder, hvor de ansatte på den ene side kan sparre med hinanden omkring nye ideer, og på den anden side også har evnen til at kunne implementere disse og levere på ideerne, herunder også omkring brugen af AI.

Læs mere

Brugen af kunstig intelligens giver mere eller mindre automatiserede processer, der tilsvarende træffer mere eller mindre ’usynlige’ beslutninger. Derfor er det afgørende at have en fuld kontrol over og dokumentation af, hvilke beslutninger, du tillader og ønsker, at algoritmer skal tage i alle situationer, samt om de følger de forventede beslutningsmønstre. Denne form for ansvarlig brug af AI bør betragtes som et krav til en varedeklaration på den service, som algoritmen yder.

Læs mere

Data er nøglen til at operationalisere AI, og jo bedre data-fundamentet, som algoritmerne kan agere ud fra, er, desto mere kompleks og holistisk beslutningsstøtte vil data kunne generere. Algoritmer kan fx prioritere, hvilke kunder der skal have deres fysiske leverancer først baseret på indsigter fra data, der indikerer, hvilke kunder der er de mest værdifulde for din virksomhed, set i kombination med deres nuværende kundetilfredshed. På den måde opnår du potentielt langt mere end fx blot at minimere benzinforbruget, når du eksempelvis laver AI-drevet ruteplanlægning, da du på den måde nu også tænker kundeloyalitet ind i dine logistikprocesser.

Læs mere

Digitalisering handler om meget mere end blot at ’sætte strøm’ til allerede eksisterende processer. Det handler også om at kunne skabe nye processer og produkter ved netop at optimere og omdefinere disse. De nye udfaldsrum for dine digitaliserede ydelser kan række fra bedre lokal udnyttelse af data og integration af processer, til styrkelse af dit forretningsnetværk, eller endda gøre det muligt for dig at træde ind på eller skabe helt nye forretningsområder.

Læs mere

Kontakt os

Esben Toft

Partner, Head of Digital, Automation & Data, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Følg PwC