Konsekvenser for danske virksomheder af en omfattende grøn skattereform

En indførelse af en høj afgift på udledning af CO₂ kan ramme dansk erhvervsliv hårdt.

En indførelse af en høj afgift på udledning af CO₂ rammer dansk erhvervsliv hårdt. Det viser en ny rapport fra PwC og Axcelfuture, der har beregnet konsekvenserne af en indførelse af en høj afgiftssats pr. ton udledt CO₂ i 2030. Særligt den energiintensive industri, transportsektoren og landbruget står til at blive hårdt ramt på deres forretningsgrundlag med en høj afgift, men dansk erhvervsliv vil blive ramt bredt, fastslår rapporten.

Inden for landbruget er lækageproblematikken tydeligst. Den forslåede CO2-afgift kan afvikle hovedparten af dansk landbrug, som vi kender det i dag, da branchens samlede resultat bliver reduceret med ca. 450 % som følge af forslaget.

Procentvis indflydelse på ordinært resultat ved uændrede udledninger

Anm.: Baseret på nyest tilgængelige regnskabstal (i 2018/2019).

PwC og Axcelfuture anbefaler følgende seks principper for en kommende grøn skattereform:

  • Danmark bør styrke sit klimadiplomati i EU, sikre en styrkelse af et fælles kvotesystem, og arbejde for, at andre lande også indfører CO₂-afgifter.
  • Høje CO₂-afgifter bør suppleres af fordelagtige bundfradrag og et afgiftsloft, så vi undgår lækage.
  • En CO₂-udledningsafgift bør indfases over en længere periode, så virksomhederne har mulighed for at gennemføre de nødvendige grønne investeringer.
  • CO₂-udledningsafgiften bør starte fra et lavt niveau og transparent signalere, hvordan afgiften vil stige over tid.
  • Klimaeffekten af de ønskede tiltag bør holdes op mod de administrative byrder for virksomhederne.
  • Skattereformen bør suppleres af andre virkemidler, fx fortrængningskrav, målrettede støtteordninger, offentlig udbudspolitik mv.

Kontakt os

Mogens Nørgaard Mogensen

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communications & Corporate Sustainability, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Følg PwC