Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

AI i 2021- Hent forretningsværdi på fem centrale områder

Hvad er de største tendenser inden for AI (kunstig intelligens) og brugen af data i 2021? Og hvordan skal du som beslutningstager i en privat virksomhed eller en offentlig institution navigere i teknologien, så du både høster frugterne ved nye muligheder og samtidig håndtere risici bedst muligt?

På trods af et hårdt år for samfund og erhvervsliv fremskynder stadig flere virksomheder deres processer i forbindelse med implementering af kunstig intelligens, AI. Hele 25 % af virksomhederne i vores undersøgelse svarer, at de er i fuld gang med at integrere AI-løsninger bredt i organisationen - en stigning fra 18 % sidste år. Yderligere er 54 % med hastige skridt godt på vej samme sted. Og det er ikke bare det teknologiske fundamentet, virksomhederne er ved at skabe. De er allerede i færd med høste frugterne fra AI, bl.a. fordi det har vist sig at være en yderst effektiv løsning på mange af de udfordringer, som COVID-19-krisen medfører. Faktisk rapporterer de fleste af de virksomheder, der fuldt ud har søsat AI i organisationen, at de oplever store konkurrencefordele.

Trods en stigende tendens i antallet af virksomheder, der aktivt bruger AI i deres forretning,  er der stadig en kendsgerning for mange, at implementeringen af AI kan være en svær proces. Derfor er der også mange AI-investeringer, der ender som "små stjerneskud", der er svære for virksomhederne at høste frugterne af i det længere forløb. Det skyldes bl.a., at de fleste virksomheder endnu ikke har tilpasset talentstrategier, organisationsstrukturer, forretningsstrategier, udviklingsmetoder og risikohåndtering til en verden, hvor AI får stadig større betydning for arbejdsgange og processer. 

Hvor langt er virksomhederne i AI-processen lige nu

 • 7 % bruger ikke AI men ser på mulighederne herfor
 • 14 % har testet få ‘proof of concepts’ med begrænset succes
 • 21 % har testet lovende ‘proof of concepts’ og planlægger at opskalere projekterne
 • 25 % har tværgående processer i virksomheden, som er styret af AI
 • 33 % er påbegyndt implementeringen af AI i visse projekter.

Der er arbejde, der skal udføres, men gevinsten er stor: konkrete fordele i dag og grundlaget for succes og konkurrencedygtighed i morgen.

Som i vores tidligere AI-undersøgelser har vi også i år fremsat vigtige tendenser, der rører sig på AI-området på baggrund af besvarelser fra over 1000 ledere inden for forretning og teknologi. 

Tilsammen kan disse indsigter hjælpe din virksomhed med at navigere i de AI-tendenser, hvorfra der netop er fordele at hente i 2021 og for fremtiden.

De fem største AI-tendenser for 2021

Tendensen er meget tydelig: flere og flere virksomheder i vores undersøgelser øger deres investeringer i AI. 52 % af respondenterne har opskaleret deres AI-strategier og -projekter i kølvandet på COVID-19-krisen. Denne tendens vil kunne mærkes for virksomheder og markeder generelt i de kommende år. Disse "accelererende" virksomheder nævner blandt deres største ændringer ny anvendelse af AI (40 %) samt større og flere AI-investeringer (40 %). Hele 86 % af virksomhederne angiver således også, at AI vil være en "mainstream-teknologi" i deres virksomhed i 2021.

AI skaber værdi og har en række iboende fordele lige fra vækst i omsætning til bedre beslutninger og forbedrede kundeoplevelser. Faktisk er de virksomheder i vores undersøgelse, der har udrullet AI bredt i deres forretning, mere optimistiske i forhold til vækst på trods af COVID-19, end de virksomheder, der ikke har sat skub i AI-vognen på samme måde. For AI-frontløberne er det således 25 %, der forventer at øge deres omsætning i 2021 - til sammenligning er dette tal 18 % for de virksomheder, der halter efter i forhold til brugen af AI.

Den fremtidige gevinst, der er at hente fra brugen af AI, kan give et forspring til de virksomheder, der allerede nu har integreret teknologien bredt: AI fører til bedre produkter, øget produktivitet og bedre kundeoplevelser. Det fører til flere kunder, der deler flere data. Flere data fører til smartere AI-algoritmer, der skaber stadig bedre produkter og services, der tiltrækker flere kunder, der igen deler mere data, og gør procedurer endnu mere effektive. Der er altså værdi i at investere i AI i dag for at opnå bedre afkast langt ind i fremtiden.

Den hurtigste måde at opnå ROI (return on investment) med AI er at bruge teknologiens avancerede automatiseringsfunktioner til at forbedre effektivitet og produktivitet. 

Med en så direkte indflydelse på innovation og omsætning, som AI kan have, er det væsentligt, at AI indtænkes i alle strategiske beslutninger og overvejelser. Således har 58 % af virksomheder i vores undersøgelse øget investeringerne i AI med henblik på tilrettelæggelse af arbejdet. Samtidig har 48 % øget investeringerne i AI for at opnå mere robuste og modstandsdygtige supply chains. Derudover har 43 % øget investeringer i AI for at forbedre scenarieplanlægning, mens 42 % bruger investeringer i AI til at forudsige fremtidig efterspørgsel og kundeaktivitet. 

Tilsammen kan investeringerne gøre AI til en vigtig strategisk komponent, der lukker kløften mellem idé og udvikling for at skabe hurtigere og bedre beslutninger. Særligt under COVID-19 har mange virksomheder fremskyndet den mere avancerede brug af AI, og det har resulteret i et stort udbytte under pandemien - en gevinst, der også kan give afkast i fremtiden. Med de rigtige data og modeller kan AI forudsige kommende ændringer på markeder og risici på tværs af værdikæden. AI kan også yde beslutningsstøtte i forhold til investeringer, arbejdsstyrke og go-to-market strategier. Teknologien kan dermed bidrage direkte til bedre indsigter og deraf klogere strategier, mens virksomheden løbende overvåger, tilpasser og forbedrer sin egen præstation. Denne dynamiske tilgang til strategi og planlægning er allerede muliggjort af AI i dag - det handler bare om at se på teknologien som en strategisk komponent mere end blot en tilføjelse til IT-afdelingen.

Virksomheder er allerede opmærksomme på de risici, der opstår, når AI bruges forkert. Og spørger man virksomhederne, hvad deres top-prioriteter i forbindelse med AI er i 2021, så svarer mange af dem, at netop privatlivsbeskyttelse, bias-detektion, kontrol og gennemsigtighed er i fokus lige nu. Men når det kommer til handling, planlægger kun omkring en tredjedel af virksomhederne at styrke formidlingsprocessen omkring brug af AI, at forbedre governance, at reducere bias i beslutningsgrundlaget, samt at øge sporbarheden og overvågningen af algoritmerne.Faktisk er virksomhederne gået et skridt tilbage i forhold til vores 2020-undersøgelse, når det kommer til netop forståelses- og formidlingen af AI-teknologien.

Ansvarlig brug af AI er den eneste måde, hvorpå de risici, der kan opstå, når man bruger AI i sit beslutningsgrundlag, kan reduceres. Når AI bruges til at understøtte forretningskritiske beslutninger baseret på følsomme data, skal man være sikker på, at man forstår algoritmernes anbefalede handlinger. Både udviklingen, implementeringen og kontrollen af AI er afgørende for, om AI-systemet træffer beslutninger, der matcher virksomhedens værdigrundlag og samtidig er etisk korrekt og ansvarligt at bruge. Her er det bl.a. vigtigt at indføre kontrol, tydelig ansvarsfordeling og kommunikation om brugen af data samt en sporbarhed i algoritmernes beslutninger, der også sikrer at lovgivning overholdes.

AI's potentiale involverer som oftest tværfaglige funktioner, afdelinger og dermed beslutninger. Det er derfor essentielt at overvåge og kontrollere algoritmen (og det underliggende data) fra begyndelsen af design gennem udvikling, implementering og løbende justeringer - fordi AI fortsætter med at lære, og beslutningsgrundlaget ændrer sig derfor løbende. 

Ansvarlig brug af AI er derfor en af top-prioriteterne for virksomheder lige nu og et fokusområdet, der ikke bør negligeres, når først virksomheden har integreret AI.

Få gode råd til, hvordan I anvender AI og kunstig intelligens

Blandt de mange potentialer, AI har, er øget vækst i antallet af job - men disse nye job vil være forskellige fra de gamle. Det betyder også, at medarbejdere - nye som eksisterende -  er nødt til at tilpasse sig de nye teknologier ved at lære nye måder at arbejde og tænke på. AI-modeludvikling er meget forskellig fra softwareudvikling. Software er normalt regelbaseret og følger typisk uændrede regler for at omdanne data (såsom fakturaer) til output (betalinger). En AI-model ændrer sig derimod konstant og arbejder med sandsynligheder og ikke med sikkerhed. AI kan fx se på data (fakturaer) og output (betalinger) for løbende at tilpasse sig nye leverandører og nye fakturaformater og derefter justere sine egne regler for at forudsige den sandsynlige størrelse på fremtidige fakturaer.

En dynamisk og kontinuerligt lærende AI-model betyder derfor, at medarbejdere, der arbejder med AI, løbende skal teste, eksperimentere og lære i et dynamisk samspil med AI-teknologien. Med tiden vil denne tilgang til kontinuerlig teknologisk læring være en nødvendighed ikke kun for de teknisk ansatte men for hele arbejdsstyrken og på tværs af ansvarsområder i de virksomheder, der netop har integreret AI bred og tværorganisatorisk.

Sådan arbejder virksomheder med AI-talentudfordringen i dag:

 • 59 % udvikler en kompetenceplan, der identificerer nye kvalifikationer og roller, der er nødvendige som følge af AI
 • 46 % implementerer uddannelse og løbende læringsaktiviteter med fokus på AI
 • 46 % tilbyder værktøjer/muligheder for medarbejdere for at styrke anvendelsen af AI-kompetencer i deres daglige arbejde
 • 38 % udvider AI-talent-pipeline med praktikophold og partnerskaber med bl.a. universiteter.

De virksomheder, som er længst fremme i arbejdet med AI i 2021, har alle én ting til fælles: AI er forankret bredt i organisationen. Fokus for disse virksomheder er effektivt at kunne dele data, fagekspertise og beslutningsgrundlag på tværs af teams og funktioner for at styrke samarbejde og øge effektivitet og innovation. 

Det betyder samtidig, at de virksomheder, som ikke er ligeså langt i AI-processen i dag, bør tænke i en reorganisering for at nedbryde eventuelle siloer på tværs af organisationen. Det kræver også en indsats i forhold til kulturen i virksomheden, så det bliver naturligt for alle medarbejdere at kunne basere deres beslutninger på data med beslutningsstøtte fra en AI-model. Fordi AI-modeller konstant forbedrer sig selv og lærer løbende, er det også nødvendigt at have samme agile tilgang til beslutningsgrundlaget blandt medarbejderne. Medarbejderne og hele virksomheden skal være klar til at planlægge og handle hurtigere, end man måske hidtil har været vant til.

Denne organisatoriske transformation lyder måske som en krævende indsats. Men det er ikke desto mindre tydeligt, at virksomhederne i dette års AI-undersøgelse har nedprioriteret automatisering af rutineopgaver - og i stedet højnet fokus på at bruge AI i strategiske og agile forretningsprocesser. 

Top-prioriteter for anvendelsen af AI i 2021: 

 1. Håndtering af risici, herunder svindel og cybersikkerhedstrusler
 2. Øget fokus på ansvarlig og etisk brug af AI samt kontrol, formidling og bias-detektion
 3. Beslutningsstøtte til medarbejdere
 4. Scenarieplanlægning
 5. Automatisering af rutineopgaver

Om undersøgelsen

Vores årlige ‘AI Predictions-undersøgelse’, her i sin fjerde udgave, sætter spot på de aktiviteter og holdninger, der er involveret i AI-strategier. Blandt undersøgelsens 1.032 respondenter er virksomheder, der beskæftiger sig med industriproduktion (20 %), forbrugermarkeder (20 %), finansielle tjenester (18 %), teknologi, medier og telekommunikation (17 %), sundhedsindustrien (17 %) og energi, forsyningsselskaber og minedrift (8 %). Undersøgelsen er udarbejdet af PwC Research, PwC's globale Center of Excellence for markedsundersøgelser og indsigt, i oktober 2020, og repræsenterer primært respondenter i form af amerikanske forretnings- og teknologiledere.

Kontakt os

Esben Toft

Partner, Head of Digital, Automation & Data, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Følg PwC